Τι μπορούν να προσφέρουν τα drones στον αγρότη και στην ύπαιθρο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ να βρίσκεται προ των πυλών και τις νέες, καινοτόμες τεχνολογίες να βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην εφαρμογή τους στον πρωτογενή τομέα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συντονίζει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό έργο με στόχο την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα.

Το έργο ICAERUS ή, αναλυτικότερα, «Καινοτομίες και ανάπτυξη ικανοτήτων σε αγροτικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες με τη χρήση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών», έχει συνολικά δεκατρείς εταίρους από οκτώ διαφορετικές χώρες της ΕΕ, συνδέοντας εταίρους από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών drone και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το έργο τυπικά ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 2022, ενώ την ουσιαστική του έναρξη σηματοδότησε η πρώτη συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Horizon Europe. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια το ICAERUS θα εστιάσει τις προσπάθειές του στην αξιοποίηση των drones προς όφελος όχι μόνο των αγροτών, αλλά και των πληθυσμών της υπαίθρου γενικότερα.

Συντονιστής του σημαντικού αυτού έργου είναι η ομάδα Smart Farming Technology Group του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση του αν. καθηγητή Σπύρου Φουντά και συντονίστρια την Κατερίνα Κασιμάτη.

Πολυεργαλεία για τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, η κα Κασιμάτη δήλωσε στην «ΥΧ»: «Τα drones, μία από τις νεότερες εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά σε μια σειρά από στρατηγικές στην πρώτη γραμμή των συντονισμένων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας.

Σήμερα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή πολλαπλών χρήσεων των drones φέρνει κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και ρυθμιστικές προκλήσεις που περιορίζουν την τρέχουσα χρήση τους σε όλη την Ευρώπη.

Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, το ευρωπαϊκό έργο ICAERUS ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να καλύψει τα κενά γνώσης και να πολλαπλασιάσει την αποδοχή και την υιοθέτηση των drones». Όπως εξηγεί στη συνέχεια, το ICAERUS προτείνει μια προσέγγιση «προσανατολισμένη στην εφαρμογή» για τη διερεύνηση των πολλαπλών χρήσεων των drones στη γεωργική παραγωγή, τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτικές κοινότητες.

Πέντε συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές drones που αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους τομείς και χρήσεις drones στην Ευρώπη, έχουν επιλεγεί για να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες, οι οποίες μπορούν να διασυνδεθούν στο περίπλοκο αγροτικό ευρωπαϊκό τοπίο. Αναλυτικότερα, οι πιλοτικές εφαρμογές του ICAERUS θα καλύπτουν την παρακολούθηση των καλλιεργειών, των ζώων, των δασικών εκτάσεων και της βιοποικιλότητας, τον ψεκασμό και τη μεταφορά αντικειμένων σε αγροτικές περιοχές.

Απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει, μέσω της εφαρμογής, την αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή ανάπτυξη των drones, καθώς και να εντοπίσει τους κινδύνους και τις προστιθέμενες αξίες που συνδέονται με τη χρήση τους.

Οι εφαρμογές του ICAERUS έχουν επιλεγεί στρατηγικά για να καλύπτουν πολλαπλές εφαρμογές σε αγροτικές ευρωπαϊκές περιοχές. Αυτό βασίζεται στο ειδικό ενδιαφέρον του έργου για συνδυασμό πολλαπλών χρήσεων drones προς όφελος απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπου τα drones μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε πολλαπλές εργασίες.

Το έργο θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε τρίτους, ως μηχανισμός συλλογής ιδεών και δεδομένων, με σκοπό την επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών drone. Θα υποστηρίξει προτάσεις υποβληθείσες και επιλεγείσες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (Open Calls), με στόχο την προσέλκυση συμμετεχόντων στην έρευνα και την τεχνολογία (π.χ. κατασκευαστές drone, ΜμΕ, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ερευνητικά ινστιτούτα), αλλά και την προσέλκυση τελικών χρηστών στη γεωργική παραγωγή, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τις αγροτικές κοινότητες να χρησιμοποιήσουν drones.