Μπορώ να αγοράσω μηχανήματα οργώματος – καταστροφείς, εάν δεν έχω τρακτέρ στο όνομά μου;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μπορώ να αγοράσω μηχανήματα οργώματος – καταστροφείς, εάν δεν έχω τρακτέρ στο όνομά μου;

Σύμφωνα με την ΥΑ που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για το μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, είναι επιλέξιμη η αγορά παρελκομένων, εφόσον ο δικαιούχος κατέχει ή αιτείται να αγοράσει στο ίδιο σχέδιο ελκυστήρα. Όμως, περισσότερες διευκρινίσεις που έχουν δοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ορίζουν ότι είναι δυνατόν για κάποιον υποψήφιο να αιτηθεί την αγορά παρελκομένων, εφόσον ο ελκυστήρας κατέχεται στη γεωργική εκμετάλλευση (π.χ. από τον σύζυγο του δικαιούχου).

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress