Ν. Παππάς: «Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός!»

Ν. Παππάς: «Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός!»
-Διαφήμιση-

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, υποστήριξε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών κι Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, απαντώντας στη Βουλή, στην τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής της ΝΔ, Άννας Ασημακοπούλου, τονίζοντας ότι χάθηκε σημαντικός χρόνος για την ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. 

Ο κ.Παππάς μίλησε και μεταξύ άλλων και για τους πόρους, που αφορούν στην ψηφιακή Γεωργία ενώ έκανε αναφορά και στο ζήτημα της Δημόσιας Διοίκησης, της Κτηματογράφησης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορά και στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται εμμέσως πλην σαφώς και με αγροτικές και επιχειρηματικές γεωργικές δραστηριότητες. Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων που άπτονται των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), κατέθεσε πίνακα με το σύνολο των έργων που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, έως τις 6 Μαρτίου 2018, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ.
 • Πληροφοριακό σύστημα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη του εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (eHealth), προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ.
 • Διασύνδεση δημόσιων νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ.
 • Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης, προϋπολογισμού 5,7 εκατ. ευρώ.
 • Δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 83,7 εκατ. ευρώ.
 • Δικτύωση του δημόσιου τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 182, 3 εκατ. ευρώ.

Σε ό, τι αφορά άλλη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, σχετικά με τα εγκεκριμένα έργα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ), κατέθεσε πίνακα με το σύνολο των έργων που έχει σχεδιάσει και ωριμάσει η ΓΓΨΠ και τα οποία, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Κεντρική υποδομή ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, προϋπολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα, προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικού ποδοσφαίρου (VAR), προϋπολογισμού 10,8 εκατ. ευρώ.
 • Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων (barcode), προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ.
 • Ψηφιακό ΓΕΜΗ με αυτοματοποίηση παροχής δικαιολογητικών και κατάθεση ισολογισμών με ψηφιακές υπογραφές, προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ.

Όπως υποστήριξε έως  τον Δεκέμβριο 2016, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, εκτός από την οργάνωση, την εγκατάσταση και την αρχική της στελέχωση, υλοποίησε όλες τις δράσεις που είχε θέσει ως προϋποθέσεις η Ε.Ε. για την άρση της αιρεσιμότητας και ειδικότερα:

α. Κατάρτισε το υφιστάμενο πλαίσιο Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 (ΕΨΣ).

β. Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τον οριζόντιο σχεδιασμό και την αξιολόγηση έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο, θεραπεύοντας τις αλληλεπικαλύψεις του παρελθόντος. Οι δράσεις αυτές, εξήγησε, έπειτα από σειρά σχετικών διαβουλεύσεων, εγκρίθηκαν από την ΕΕ στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 και οδήγησαν στην επίσημη άρση της αιρεσιμότητας στα τέλη Μαρτίου 2017.

Σε δηλώσεις του ο κ.Παππάς υποστήριξε ότι η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την άρση σχετικής αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2014-2020, που επιβλήθηκε επί της προηγούμενης Κυβέρνησης και εξαιτίας της κάκιστης διαχείρισης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όλα τα έργα στον τομέα αυτό βρίσκονταν σε αναστολή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020».