Νέα αγροτικά προϊόντα «ΓΑΙΑ» από τη ΔΕΗ

Παρέχονται με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Τέσσερα νέα αγροτικά προϊόντα με την ονομασία «ΓΑΙΑ» σχεδίασε και προσφέρει η ΔΕΗ, τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συντελούν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Όπως γνωστοποίησε πρόσφατα η ΔΕΗ, τα νέα προϊόντα ΓΑΙΑ, με συνολική διάρκεια δέκα χρόνια, παρέχονται με σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πέρας των δύο πρώτων ετών και για τα επόμενα οκτώ, ο πελάτης απολαμβάνει σταθερή τιμή για το 1/3 της κατανάλωσης, ενώ για την υπόλοιπη έχει τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο.

Ειδικότερα, για τα πρώτα δύο χρόνια θα παρέχεται σταθερή τιμή για όλη την κατανάλωση για τις εξής κατηγορίες πελατών:

✱ Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

✱ Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

✱ Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

✱ Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επίσης για τα επόμενα οκτώ χρόνια:

✱ Για το 1/3 της κατανάλωσης θα ισχύει σταθερή τιμή για όλες τις κατηγορίες.

✱ Για τα 2/3 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε παροχής θα ισχύει όποιο τιμολόγιο επιλέξει ο πελάτης από αυτά που θα είναι τότε διαθέσιμα και σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά μέσα καταμέτρησης.

Διευκρινίζεται ότι η ακριβής ποσότητα για το 1/3 θα υπολογισθεί με βάση τα ισχύοντα τεχνικά μέσα της καταμέτρησης.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα νέα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ διατίθενται αποκλειστικά σε αγροτικές παροχές συνδεδεμένες στη Χαμηλή Τάση και στη Μέση Τάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011 (ΦΕΚ Β/2214/11.04.2024).

Πιο συγκεκριμένα, αφορούν Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, όπως επίσης Αγροτικούς και Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς, Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις, Νομικά Πρόσωπα ή Ατομικές Επιχειρήσεις που ασκούν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας έτους 2023.

Επίσης, για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να μην υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2023 ή να έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών που προσφέρεται από τη ΔΕΗ.

Η αίτηση ένταξης στα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ μπορεί να γίνει μέχρι τις 26 Ιουνίου στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ΔΕΗ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/ypostiriksi-epikoinonia/aitisi-ekdosis-agrotikou-gaia/