Νέα έργα ύδρευσης στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΜ-Θ

Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη δύο έργων ύδρευσης: α) «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» και β) «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020.

Η πράξη «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Βάλτου Ορεστιάδας και την εγκατάσταση νέου σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού της γεώτρησης με νέα υποβρύχια αντλία και σύνδεση στο νέο αντλιοστάσιο. Ακόμη, την αντικατάσταση τμήματος του διπλού καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει το αντλιοστάσιο Βάλτου με την κεντρική δεξαμενή Παταγής.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 1.272.357,72 ευρώ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017.

Η πράξη «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υδατόπυργου Μάνης – Σιταριάς, αντικατάσταση παλαιού υδατόπυργου Λαγού/Θυρέας με νέο, κατασκευή μίας νέας δεξαμενής διανομής στη Μάνη προς εξυπηρέτηση της Μάνης και του Ευγενικού.

Στις δεξαμενές διανομής Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού (συνολικά τέσσερις) θα γίνει προσθήκη ενός φρεατίου / βανοστασίου , ποιοτική αναβάθμιση του διατιθέμενου νερού και θα κατασκευασθεί νέος συνδετήριος προσαγωγός πολυαιθυλενίου, από την κεντρική δεξαμενή Παταγής έως τον νέο κεντρικό διανομέα στη Σιταριά.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 1.081.300,81 ευρώ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017.

Πριν λίγες μέρες έγινε η ένταξη της πράξης «Αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου και Ρηγίου» προϋπολογισμού 1.339.903,80 ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης τόνισε: «Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Στηρίζουμε και εντάσσουμε κάθε έργο που μας υποβάλλεται, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του Διδυμοτείχου είναι το τρίτο έργο για την ύδρευση μετά από αρκετά χρόνια».