Νέα ΚΑΠ: Έρχονται συστάσεις της Κομισιόν για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου

Τις κατευθυντήριες γραμμές της για την κατάρτιση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων της νέας ΚΑΠ είναι έτοιμη να αποστείλει την ερχόμενη εβδομάδα σε κάθε κράτος-μέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα, όπου η δημόσια διαβούλευση διεκόπη βιαίως τον περασμένο Μάρτιο εξαιτίας του πρώτου γενικού lockdown, φαίνεται πως οι συζητήσεις με την Κομισιόν θα είναι ακόμη πιο δύσκολες, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα ο βασικός προσανατολισμός της χώρας στο πλαίσιο του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Οι συστάσεις από τις Βρυξέλλες έρχονται να αποτυπώσουν τις προτεραιότητες που οφείλει να ακολουθήσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, να διορθώσει τα λάθη της και να προχωρήσει σε ουσιώδεις παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, τα υπουργεία Γεωργίας των κρατών-μελών, άρα και της Ελλάδας, θα λάβουν από την Κομισιόν τις συστάσεις, πάνω στις οποίες καλούνται να καταρτίσουν το Εθνικό Στρατηγικό τους Σχέδιο. Κάθε χώρα θα λάβει ένα διαφορετικό κείμενο συστάσεων, στο οποίο θα καταγράφονται οι αδυναμίες του στον αγροδιατροφικό τομέα και οι προτεραιότητες που, κατά τη γνώμη της Κομισιόν, το καθένα θα πρέπει να θέσει στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Στη συνέχεια, κάθε κράτος-μέλος θα κληθεί να απαντήσει στη Κομισιόν επί των συστάσεων, αποδεχόμενο ή μη τις προτροπές των Βρυξελλών ή θέτοντας τις δικές του προτεραιότητες. Οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του συνεκτικού κειμένου «ομπρέλα», όπως το χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα συνοδεύεται από ένα μακροσκελές παράρτημα, στο οποίο θα επισημαίνονται οι βασικοί πυλώνες που θα πρέπει να πλαισιώνουν το Στρατηγικό Σχέδιο του κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά. Στόχος πάντως είναι τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας και δη των ειδικών στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της «Βιοποικιλότητας» και να τις εναρμονίσουν στα Στρατηγικά τους Σχέδια.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, έως τα μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο της Κομισιόν και να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Για την Ελλάδα, όλα δείχνουν ότι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα αποσταλούν στο ΥΠΑΑΤ σε λίγες ημέρες, αφορούν αφενός λύσεις σε διαχρονικές παθογένειες και αφετέρου μέτρα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα επαναλάβουν την ανάγκη η Ελλάδα να προτάξει και να ενεργοποιήσει αποδεδειγμένα ένα αξιόπιστο Σύστημα Παροχής Συμβουλών και να στηρίξει τη χρήση της ευφυούς γεωργίας, ως τις δικλείδες ασφαλείας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα ενόψει της μεταβατικής περιόδου και της νέας ΚΑΠ.

Σε διαφορετική περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια απλή εφαρμογή όσων προβλέπει η ειδική στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» θα υπονομεύσει παρά θα ανατάξει την παραγωγικότητα της γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν αποκλείεται να επισημανθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για την ορθή διαχείριση των υδάτων, ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν τη Νότια Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη εκκρεμότητα της χώρας όσον αφορά τα βοσκοτόπια, φαίνεται πως η Κομισιόν θα επαναφέρει το ζήτημα, προκειμένου να τακτοποιηθεί. Τέλος, και με δεδομένο ότι η Εσωτερική Σύγκλιση είναι στο τραπέζι των προτάσεων όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η Ελλάδα θα κληθεί να τη θέσει ως προτεραιότητά της.

Καθυστέρηση

Όπως μαθαίνουμε, η Κομισιόν καθυστέρησε την εκκίνηση του διαλόγου για τα Στρατηγικά Σχέδια, καθώς η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Γεωργίας είχε αρχικά επιλέξει να σχεδιάσει και να προτείνει 27 διαφορετικά «μίνι» Στρατηγικά Σχέδια, ένα για κάθε κράτος-μέλος. Ωστόσο το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι άλλες Γενικές Διευθύνσεις (Περιβάλλοντος – Υγείας) με τον όγκο των πληροφοριών που απέστειλαν άλλαξαν τα σχέδια, οδηγώντας στην απόφαση να τεθούν οι βάσεις για την κατάρτιση των Σχεδίων στην παραπάνω επιλογή, δηλαδή συστάσεις ανά κράτος-μέλος, επεξεργασία των απαντήσεων, και σε δεύτερο επίπεδο σύνταξη, έγκριση και αποστολή του κειμένου «ομπρέλα» συνοδεία παραρτήματος με τις προτεραιότητες ανά κράτος-μέλος.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020