Η νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα: Ποιες είναι και πώς μοιράζονται οι νέες Συνδεδεμένες και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση – Αναλυτικά οι επιλογές για το νέο «Πρασίνισμα»

Το νέο μοντέλο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων από το 2023, όπως προτείνεται για την κατάρτιση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «ΥΧ».

Ειδικότερα, παρουσιάζεται το νέο καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, που προτείνεται να έχει μικρότερο σχήμα και να είναι επικεντρωμένο στα σιτηρά και την κτηνοτροφική παραγωγή, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η προσθήκη έως και δύο επιπλέον ενισχύσεων σε τομείς από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την πρόταση, ο προϋπολογισμός των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων θα ανέλθει σε περίπου 142,5 εκατ. ευρώ το έτος, εξοικονομώντας, σύμφωνα με την πρόταση των εμπειρογνωμόνων του ΥΠΑΑΤ, «117,5 εκατ. ευρώ που ενσωματώνονται στη Βασική Ενίσχυση».

Επιπλέον, στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί αναλύεται η εφαρμογή της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, και δη το εκτιμώμενο ύψος της ενίσχυσης ανά εκτάριο και ανά αγρονομική περιφέρεια. Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 189.166.000 ευρώ ανά έτος.

Τέλος, αναλύονται οι 19 δράσεις και παρεμβάσεις που προτείνονται για τα Οικολογικά Σχήματα, τα οποία κατά τη νέα προγραμματική περίοδο θα απορροφούν το 25% των άμεσων ενισχύσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Οικολογικών Σχημάτων ανά έτος αναμένεται να ανέλθει στα 460 εκατ. ευρώ.

Όλες οι λεπτομέρειες στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου