Νέα καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας για λάθη στην ΚΑΠ

Υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσιονομική διόρθωση ύψους 9,6 εκατ. ευρώ

Σε δημοσιονομική διόρθωση συνολικού ποσού 9.657.608,85 ευρώ (καθαρό ποσό 9.590.402,53 ευρώ) επί των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ σχετικά με τα μέτρα 123Α, 125Α, 321 και 322 και σχετικά με τα μέτρα 4.2, 4.3, 7.2 και 7.4, κατά τα οικονομικά έτη 2011 έως 2018 υποχρεώνεται η Ελλάδα, μετά και την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ.

Η Ελλάδα είχε προσφύγει κατά της Κομισιόν σχετικά με την απόφαση εις βάρος της, να προχωρήσει δηλαδή σε διόρθωση ύψους άνω των 9,5 εκατ. ευρώ για λάθη που της επιρρίπτουν όσον αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήδη από την προγραμματική περίοδο 2003-2007.

Ο λογαριασμός

Ήταν στις 12 Φεβρουαρίου 2020, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές: […] η Επιτροπή απέκλεισε από την ενωσιακή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, δαπάνες που πραγματοποίησε η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, συνολικού ακαθάριστου ποσού 9.657.608,85 ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο καθαρό ποσό των 9.590.402,53 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2011 έως 2014 και 2016 έως 2018».

Η Ελλάδα ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση, αλλά την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και απέρριψε την προσφυγή της, δικαιώνοντας την Κομισιόν.