Νέα προσέγγιση στη ζιζανιοκτονία σιτηρών από την Bayer

Μια ποικίλη εργαλειοθήκη προϊόντων και πρακτικών για την καταπολέµηση των ανθεκτικών ζιζανίων

του Γρηγόρη Μοσχόπουλου, Head of Field Activation & Marketing Operations, Τομέας Επιστήμης Γεωργίας, Bayer Ελλάς

Στην Bayer, οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο των προσφερόμενων λύσεών μας στα γεωργικά συστήματα παραγωγής και είναι ενσωματωμένες σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας. Έχοντας ισχυρή παράδοση στη ζιζανιοκτονία σιτηρών και ευθυγραμμισμένοι με το να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη παραγωγή, ενισχύουμε την εργαλειοθήκη των σιτοπαραγωγών έναντι των ζιζανίων.

Με την ανθεκτικότητα των ζιζανίων να εντείνεται, οι νέες προτάσεις ζιζανιοκτονίας ικανοποιούν τη μέγιστη ανάγκη για χρήση εναλλακτικών μηχανισμών δράσης έναντι των ήδη υπαρχόντων, απαντώντας και στις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων (ΟΔΖ). Επίσης, μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα έναντι όλων των αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων της καλλιέργειας, μέσω της εξέλιξης της παραδοσιακής και καταξιωμένης τεχνολογίας mesomaxx®.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Fosburi® και Herold Trio®, που εφαρμόζονται νωρίς μετα-φυτρωτικά της καλλιέργειας και τα οποία δείχνουν έναν νέο δρόμο, μία νέα τακτική έναντι της καταπολέμησης ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων. Στοχεύουν τόσο σε αγρωστώδη όσο και σε πλατύφυλλα ζιζάνια και οδηγούν σε μία νέα διαφορετική αντίληψη καταπολέμησης σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα

Από την άλλη, η ευελιξία και η ανάγκη για ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών προτάσεων για τους καθιερωμένους ανοιξιάτικους ψεκασμούς οδήγησε την έρευνά μας για ενίσχυση του προφίλ των καταξιωμένων τεχνολογιών μας. Το Atlantis Activ® αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση στη ζιζανιοκτονία των σιτηρών και απευθύνεται σε όλους εκείνους τους παραγωγούς που αναζητούν τη σιγουριά επιτυχίας μέσω της σύγχρονης και αποτελεσματικής ζιζανιοκτονίας στην καλλιέργεια των σιτηρών.

Αποτελεί ένα νεωτεριστικό ζιζανιοκτόνο σιτηρών που εμπεριέχει τρεις δραστικές ουσίες, καθώς και έναν τελευταίας τεχνολογίας αντιφυτοτοξικό παράγοντα. Βασίζεται στην αναγνωρισμένη τεχνολογία mesomaxx® που επιδρά στα κύρια αγρωστώδη ζιζάνια, αλλά και στην προσθήκη μίας νέας δραστικής ουσίας, του thiencarbazone-methyl, που επιφέρει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τόσο σε στενόφυλλα όσο και σε πολλά πλατύφυλλα ζιζάνια.

Και τα τρία αυτά νέα μας ζιζανιοκτόνα εντάσσονται σε μία αντίληψη ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης της καλπάζουσας ανθεκτικότητας, εγκαταλείποντας τη θεώρηση της μονοδιάστατης προσέγγισης της χημικής αντιμετώπισης.

Η ανάπτυξη της προ-φυτρωτικής και νωρίς μετα-φυτρωτικής ζιζανιοκτονίας και η εναλλαγή μηχανισμών δράσης στους ανοιξιάτικους ψεκασμούς, δείχνoυν ότι οι παραγωγοί μας πλέον χρειάζονται μια ποικίλη εργαλειοθήκη διαθέσιμων προϊόντων και πρακτικών για την καταπολέμηση της συσσώρευσης της ανθεκτικότητας ζιζανίων.

Η καινοτομία και η εξειδίκευση της εταιρείας μας εγγυάται τη συνεχιζόμενη προσφορά ποικιλίας λύσεων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των παραγωγών και καθιερώνοντας την Bayer ως την κορυφαία εταιρεία στην ικανοποίηση των αναγκών των σιτοπαραγωγών και όχι μόνο.