Νέα πρόσκληση για μείωση νιτρορύπανσης το πρώτο τρίμηνο του 2024

Νέα πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» αναμένεται να εκδοθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ.

Ωστόσο, για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής περιμένει οδηγίες από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την Ειδική Υπηρεσία Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εφαρμογής της δράσης που προέκυψαν λόγω των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2024 στην περιοχή της Θεσσαλίας. Εάν γίνει η ενημέρωση, η οποία εκκρεμούσε –τουλάχιστον– μέχρι χθες, οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να προχωρήσουν έγκαιρα, και πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, στην προδημοσίευση της 4ης πρόσκλησης για τη μεταβατική περίοδο.

Διετείς δεσμεύσεις

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα αφορά διετή περίοδο δεσμεύσεων, από 01/11/2023 έως 31/12/2025, και πρώτο έτος εφαρμογής θα ορισθεί το 2024. Το πεδίο εφαρμογής είναι οι χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση 30 περιοχές.

Προγραμματισμός

Με βάση τον προγραμματισμό, στόχος είναι, αφού εκδοθεί τροποποιητική εφαρμοστικής της Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση της 4ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04, η τελευταία να ενεργοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, και οι αποφάσεις ένταξης να υπογραφούν το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Απώτερος σκοπός είναι να γίνει η πληρωμή της προκαταβολής του έτους 2024 για τους δικαιούχους της 4ης πρόσκλησης τον Νοέμβριο του 2024.