Νέα πρόστιμα από τον ΕΛΓΟ σε μεταποιητές γάλακτος

Νέα πρόστιμα από τον ΕΛΓΟ σε μεταποιητές γάλακτος
-Διαφήμιση-

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί: «ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίαση του στις 17 Οκτωβρίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή προστίμου σε έντεκα (11) επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, που δεν υπέβαλαν έγκαιρα ή καθόλου τη «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος» για  μέρος ή όλο το 1ο εξάμηνο του 2018».

-Διαφήμιση-