Νέα συνεργασία της Alpha Bank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Alpha Bank “Best Private Bank in Greece 2018
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η Alpha Bank και η Alpha Leasing προχώρησαν σε νέα συμφωνία συνεργασίας με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση από την Alpha
Leasing, μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και εταιριών μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως, με προνομιακούς όρους τιμολογήσεως.
Η εν λόγω συναλλαγή, ύψους Ευρώ 25 εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει νέες
προοπτικές στους Πελάτες – Επιχειρήσεις του Ομίλου Alpha Bank και ενισχύει την
ήδη επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Η Alpha Leasing εμπλουτίζει τις επιλογές χρηματοδοτικής μισθώσεως μηχανολογικού
εξοπλισμού και ακινήτων που προσφέρει, παρέχοντας προνομιακούς όρους στους
Πελάτες της και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των εργασιών τους.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η νέα σύμβαση συνεργασίας περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας της
Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων “Δεξιότητες και Θέσεις Απασχολήσεως –
Επενδύσεις για τους Νέους”, μέσω της οποίας παρέχονται επιπλέον οικονομικά
κίνητρα στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ηλικίας
έως 25 ετών.

Η επέκταση της συνεργασίας του Ομίλου Alpha Bank με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, μέσω της ανωτέρω συναλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
διευρύνει τις επιλογές των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών στους
Πελάτες. Παράλληλα, η ΕΤΕπ συμβάλλει στην επίτευξη του διαχρονικού στόχου του
Ομίλου Alpha Bank για εμπλουτισμό των πιστοδοτικών προϊόντων που προσφέρει
στους Πελάτες του, με καινοτόμες, ευέλικτες και ανταγωνιστικές λύσεις.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές