Αυτό το άρθρο είναι 7 μηνών

Νέες ετικέτες για τα κρασιά στην ΕΕ

Συνεχίζεται το παλαιό καθεστώς για τους οίνους που παρήχθησαν πριν τις 8 Δεκεμβρίου 2023
14/12/2023
5' διάβασμα
nees-etiketes-gia-ta-krasia-stin-ee-309250

Η νέα χρονιά φέρνει μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την επισήμανση στο κρασί: Οι ετικέτες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά τη λεγόμενη διατροφική δήλωση, αναγράφοντας αναλυτικά τα συστατικά που περιέχουν, καθώς και τα πιθανά αλλεργιογόνα. Ειδικά τα τελευταία, θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στη φυσική ετικέτα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα μπορούν να διατίθενται προς τους καταναλωτές μέσω ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. σάρωση κωδικού QR).

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι οινοπαραγωγοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα συλλέγουν μέσω της εφαρμογής, για σκοπούς μάρκετινγκ.

Οι νέες ετικέτες αφορούν στα κρασιά που έχουν παραχθεί μετά τις 8 Δεκεμβρίου 2023, επομένως εκείνα που έχουν ήδη παρασκευαστεί μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν με την παλιά επισήμανση. Κάθε κρασί που παράγεται και φέρει ετικέτα βάσει του παλιού καθεστώτος –πριν από τις 8 Δεκεμβρίου 2023– μπορεί να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά της ΕΕ έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα και δεν υπάρχει ανάγκη αναδρομικής επισήμανσης για τους οίνους που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για αρκετά ακόμη χρόνια θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν κρασιά με τις παλιές ετικέτες.

Τις αλλαγές φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/2117 για την επισήμανση στα κρασιά, ο οποίος τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία που ρυθμίζεται από τους κανονισμούς Αρ. 1308/2013, 1151/2012, 251/2014 και 228/201.

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η νέα επισήμανση

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όπως αυτός παρουσιάσθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διεπαγγελματικής Οίνου (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου – ΕΔΟΑΟ), θα πρέπει να προστεθούν στην επισήμανση των οίνων:

✱ Η διατροφική δήλωση.

✱ Ο κατάλογος συστατικών. 

✱ Ελάχιστη ημερομηνία διατηρησιμότητας, για αμπελοοινικά προϊόντα που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση αλκοόλης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Τέλος, η μεταβατική διάταξη ξεκαθαρίζει ότι ο οίνος που παράχθηκε πριν τις 8 Δεκεμβρίου μπορεί να εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Όσον αφορά τη διατροφική δήλωση, σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως αυτός εξειδικεύεται, θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

✱ Την ενεργειακή αξία, δηλαδή τις θερμίδες του προϊόντος.

✱ Την περιεκτικότητα σε λιπαρά και πόσα εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των κορεσμένων.

✱ Την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πόσοι εξ αυτών είναι σάκχαρα.

✱ Την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

✱ Την περιεκτικότητα σε αλάτι.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα, με αριθμούς και αντιστοίχιση, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος, ή –σε διαφορετική περίπτωση– με γραμμική μορφή. 

Κατάλογος συστατικών

Ο κατάλογος των συστατικών μπορεί να εμφανίζεται είτε πάνω στην ετικέτα είτε να είναι προσβάσιμος με ηλεκτρονικά μέσα.Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

✱ «Σταφύλια»: Ο όρος χρησιμοποιείται είτε για σταφύλια είτε για γλεύκος σταφυλιών, ως πρώτες ύλες. 

✱ «Συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών»: Χρήση είτε για συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών είτε για διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών. 

✱ «Ενώσεις οινολογικής χρήσης»: Αυτές που αναγράφονται στο παράρτημα Ι (μέρος Α, πίνακας 2) του Καν. ΕΕ 2019/934.

✱ «Ένδειξη ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες»: Αναγράφεται υποχρεωτικά απευθείας στη συσκευασία ή την ετικέτα. 

✱ Τα πρόσθετα που εμπίπτουν στις κατηγορίες «ρυθμιστές οξύτητας» και «σταθεροποιητικοί παράγοντες» εκφράζονται ως «περιέχει […] και/ή». 

✱ «Εμφιαλωμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα» ή «η εμφιάλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προστατευτική ατμόσφαιρα»: Χρήση για πρόσθετα στην κατηγορία «αέρα συσκευασίας»

✱ «Liqueur de tirage» και «liqueur d’ expedition»: Χρησιμοποιούνται μόνες τους ή συνοδευόμενες από κατάλογο των πραγματικών συστατικών που προβλέπονται στον κανονισμό της ΕΕ 2019/934.

Ως προς τον όρο αλλεργιογόνες ουσίες, αυτός αφορά όλες τις ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες και θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

✱ Όταν ο κατάλογος των συστατικών παρουσιάζεται στην ετικέτα, όλες οι ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες θα αναφέρονται ως συστατικά στον κατάλογο των συστατικών, με έμφαση μέσω της στοιχειοθεσίας (π.χ. γραμματοσειρά, στιλ ή χρώμα φόντου), έτσι ώστε να διακρίνονται σαφώς από τα υπόλοιπα συστατικά του καταλόγου.

✱ Όταν ο κατάλογος των συστατικών παρουσιάζεται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, όλες οι ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία ή στην ετικέτα. Η παρουσίασή τους πρέπει να γίνεται κάτω από τη λέξη «περιέχει».

Κάθε κρασί που παράγεται και φέρει ετικέτα βάσει του παλιού καθεστώτος μπορεί να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά της ΕΕ μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα και δεν υπάρχει ανάγκη αναδρομικής επισήμανσης για τους οίνους που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά