Νέο πρόγραμμα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΒΑΡΔΑΤΩΝ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προνραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών τον Μάιο του 2022, στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για Νέους Γεωρνούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την 4491/02-11-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών (ΑΔΑ: 690Ρ4653ΠΓ-ΜΓ9), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0030381278.

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται σε αυτούς των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3. του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και στους Δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού, Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καθώς και στους Δήμους Καρπενησίου , Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Η υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Παραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία (μικτή)» και «Συνδυαστική Παραγωγή: φυτική-ζωική, φυτική-μελισσοκομία, ζωική-μελισσοκομία, φυτική-ζωική-μελισσοκομία».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών στο τηλέφωνο 2231081500, στο 8° χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών ή στο email [email protected]