Νέο τμήμα προπτυχιακών σπουδών αγροδιατροφής στην Εύβοια

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το νέο τμήμα προπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη, Αγροδιατροφή και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» του ΕΚΠΑ, που έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους νέους στις εξελίξεις του αγροδιατροφικού τομέα, παρουσιάζει στην «ΥΧ» η Αντωνία Τέρπου, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος.

Με έδρα το συγκρότημα Ευρίπου στην Εύβοια, το τμήμα ολοκληρώνει το τρίτο έτος εκπαιδευτικής λειτουργίας του και αποδεικνύει τη συνεχόμενη ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης των νέων που επιθυμούν να εργαστούν στον αγροτικό τομέα.

Το τμήμα δίνει έμφαση στην παροχή προηγμένων γνώσεων στους τομείς της Χημείας, της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Βιοτεχνολογίας και της Φυσιολογίας Φυτών και Ζώων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε θέματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και Μεγάλων Δεδομένων, Διασφάλισης Ποιότητας, Αγροτικής Οικονομίας, Οικονομίας Μεταποίησης Προϊόντων, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Αξιολόγησης Επενδύσεων και Μάρκετινγκ.

Επίσης, εστιάζει και σε πιο εξειδικευμένα θέματα του αντικειμένου, όπως η Εδαφολογία, η Γεωργία Ακριβείας και η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Παρέχει πρακτική εξάσκηση σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν κάθε ανάγκη στις Επιστήμες της Αγροτικής Ανάπτυξης, της Αγροδιατροφής και της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα πεδία της επιστήμης.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του τμήματος είναι:

✱ Η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άριστα στις απαιτήσεις για ανάπτυξη και διαχείριση της φυτικής και ζωικής παραγωγής με χρήση νέων ευφυών τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.

✱ Η ανάπτυξη και διαχείριση της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων με έμφαση στην αυθεντικότητα, στην ιχνηλασιμότητα και στην εξαίρετη ποιότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

✱ Η εξειδίκευση στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

✱ Η απόκτηση ικανότητας ανταπόκρισης σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στον χώρο της Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα.

Επίσης, το γεγονός ότι το τμήμα στεγάζεται στο συγκρότημα Ευρίπου δίνει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως:

✱ Έχει άμεση επαφή με τον φυσικό χώρο άσκησης του αντικειμένου.

✱ Έχει την αμέριστη υποστήριξη των τοπικών φορέων (περιφέρειας, δήμων, ιδιωτικών επιχειρήσεων) για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

✱ Χωροταξικά δεν υπάρχει κανένα ανάλογο τμήμα στην ευρύτερη περιοχή.

✱ Οδηγεί άμεσα σε αποκέντρωση, δημιουργώντας ένα κέντρο γνώσης, αριστείας και έρευνας εκτός λεκανοπεδίου Αττικής.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής

Εκτός, όμως, από τη θεωρητική γνώση, το τμήμα προσφέρει και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι φοιτητές να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με το γνωστικό πεδίο των σπουδών τους.

Για παράδειγμα, οι φοιτητές επισκέφθηκαν επιχειρήσεις του Νομού Ευβοίας, ενώ επισκέψεις και σε παραγωγικές μονάδες προγραμματίζεται να γίνονται σε ετήσια βάση, καθώς αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της σύνδεσης του πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.

Σε συνδυασμό με αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η έναρξη της πρακτικής άσκησης από τη φετινή χρονιά, κατά την οποία οι φοιτητές του τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.