Νέοι Αγρότες: Οι αποφάσεις ένταξης για Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντ. Μακεδονία, Στ. Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτ. Ελλάδα και Δυτ. Μακεδονία

Όπως είχε γράψει η «ΥΧ» μετά τη δημοσίευση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε επτά περιφέρειες για το πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών», θα ακολουθούσαν οι αποφάσεις ένταξης κάθε μίας περιφέρειας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις για επτά περιφέρειες (Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία). Μαζί με τις αποφάσεις περιλαμβάνονται και πίνακες με: 1) Δικαιούχους, 2) Εν δυνάμει δικαιούχους, 3) Αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων και 4) Αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Οι εν λόγω περιφέρειες είναι πλέον έτοιμες να πληρώσουν τις προκαταβολές στους δικαιούχους κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Κρήτη

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τη Θεσσαλία

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Κεντρική Μακεδονία

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Στερεά Ελλάδα

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για την Ήπειρο

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τη Δυτική Ελλάδα

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τη Δυτική Μακεδονία