Νέοι Αγρότες: Σε διαβούλευση τα κριτήρια βαθμολογίας της 1ης πρόσκλησης

Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 21 Μαΐου 2024 έχουν τεθεί από το ΥΠΑΑΤ τα κριτήρια επιλογής (βαθμολογία) της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Βαθμολογική βάση

Σύμφωνα με την πρόταση που έχει τεθεί σε διαβούλευση, η βαθμολογική βάση ορίζεται στους:

  • 55 βαθμούς για την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη
  • 50 βαθμούς για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται όσοι συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 4.3 «Τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης- Αξιολόγηση της συμβολής του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών», στη συνέχεια στο κριτήριο 4.4 «Τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης – Αξιολόγηση της συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών», και τέλος στο κριτήριο 6 «Υλοποίηση επενδύσεων».

Δείτε ΕΔΩ τη διαβούλευση