Νέοι Αγρότες: Κλειδί για μεγαλύτερη μοριοδότηση οι παραγωγικοί στόχοι κάθε περιφέρειας

✱ Επιπλέον βαθμούς δίνει και η υλοποίηση επενδύσεων από 10.000 ευρώ ✱ Πάνε για το 2022 οι προκηρύξεις για Σχέδια και Βιολογικά

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδηγείται την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Νέοι Γεωργοί», με βάση την οποία θα στηριχθεί η νέα πρόσκληση, όπως θα δημοσιευτεί, στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», η υπογραφή της ΥΑ μετατέθηκε κατά λίγες ημέρες, προκειμένου να εξεταστεί η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης, με στόχο η ένταξη των Νέων Αγροτών να ολοκληρωθεί νωρίτερα, σε 6-7 μήνες, όπως εξάλλου ανέφερε στη ΔΕΘ ο αρμόδιος υφυπουργός, Γ. Στύλιος.

Την ίδια ώρα, η ΜΟΔ προωθεί το ΠΣΚΕ στο ΥΠΑΑΤ, προκειμένου οι υπηρεσιακοί να ελέγξουν σε διάστημα δύο εβδομάδων την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας και να προβούν σε όποιες διορθώσεις απαιτηθούν κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή.

Στόχος είναι το ΠΣΚΕ να καταστεί λειτουργικό στα μέσα Οκτωβρίου, ώστε να υποδεχτεί χωρίς προβλήματα την υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους προς τα τέλη του μηνός. Η νέα πρόσκληση των Νέων Αγροτών, ύψους 420 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα της μεταβατικού ΠΑΑ που ενεργοποιείται. Τα άλλα δύο πολυαναμενόμενα μέτρα, δηλαδή τα Σχέδια Βελτίωσης και οι Βιολογικές Καλλιέργειες, μετατίθενται για τη νέα χρονιά.

Η απόφαση ελήφθη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους νέους ενταχθούν στην προκήρυξη των Νέων Αγροτών να συμμετάσχουν και στις άλλες προσκλήσεις.

Αναλυτικά οι παραγωγικοί κλάδοι προτεραιότητας στις 13 περιφέρειες

«Μπόνους» στη βαθμολόγησή τους πρόκειται να λάβουν όσοι υποψήφιοι νέοι αγρότες εναρμονίζονται με τους παραγωγικούς κλάδους προτεραιότητας που θέτει η περιφέρεια στην οποία διαμένουν, ενόψει της νέας πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών».

Με λίγα λόγια, η βαθμολόγηση του κάθε υποψηφίου θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, και από την αξιολόγηση της συμβολής τόσο του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής του εκμετάλλευσης όσο και του επιχειρηματικού σχεδίου του στους παραγωγικούς κλάδους-στόχους, που προτάσσει η περιφέρειά του.

Η βαρύτητα των κριτηρίων δεν είναι καθόλου αμελητέα, εάν αναλογιστούμε ότι για την παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε ποσοστό 12% και για τη μελλοντική προσέγγιση του επιχειρηματικού σχεδίου σε 17%. Υπογραμμίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, θα βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε έναν παραγωγικό τομέα, δηλαδή κάθε κριτήριο θα λαμβάνει μόνο μία τιμή.

Πιο αναλυτικά, για την αξιολόγηση της συμβολής του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης και του επιχειρηματικού σχεδίου, οι παραγωγικοί τομείς που προτάσσονται ανά περιφέρεια είναι οι ακόλουθοι:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θέτει με σειρά προτεραιότητας τους τομείς/κριτήρια:

1. Της αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας (γαλακτοπαραγωγής/κρεοπαραγωγής/ελευθέρας βοσκής) ή/και την παραγωγή ζωοτροφών.

2. Της φυτικής παραγωγής ή/και της μελισσοκομίας ή και της σηροτροφίας ή/και καλλιέργειας μανιταριών.

3. Της χοιροτροφίας ή/και πτηνοτροφίας ή/και κονικλοτροφίας ή/και σαλιγγαροτροφίας ή/και της παραγωγής ζωοτροφών.

Κεντρική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγει δύο κατηγορίες κριτηρίων με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει:

1. Τομείς της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της βοοτροφίας ή/και της πτηνοτροφίας ή/και της κονικλοτροφίας ή/και της χοιροτροφίας ή/και των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ή/και των ζωοτροφών (καρποί-χορτονομές-ενσιρώματα) ή/και των ακρόδρυων ή/και των οσπρίων ή/και των φυτωρίων.

2. Τομείς της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και ελιών ή/και αροτραίων καλλιεργειών (σιτηρά, ψυχανθή, ρύζι, βαμβάκι, βιομηχανικά κ.λπ.) ή/και των αμπελιών ή/και της ανθοκομίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της σηροτροφίας.

Ήπειρος

Η Περιφέρεια Ηπείρου επιλέγει τα βαθμολογικά κριτήρια να είναι ισοδύναμα για τους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητάς της:

✱ Τομέας της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, θηράματα και θηραματικά πτηνά, κονικλοειδή, σαλιγκάρια, ιπποειδή κ.λπ.) ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών.

✱ Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών ή/και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών ή/και φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και ανθοκομία ή/και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50%, στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα.

✱ Βιολογική παραγωγή ή/και ολοκληρωμένη διαχείριση ή/και γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Στερεά Ελλάδα

Τρεις είναι οι παραγωγικοί τομείς-στόχοι, που θέτει με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά της η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

1. Των καλλιεργειών (ελιές, συκιές, φιστικιές, κερασιές, ακτινιδιές, αμπέλια και στέβια).

2. Της κτηνοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/ και της καλλιέργειας ζωοτροφών.

3. Των οπωροκηπευτικών ή/και αροτραίων καλλιεργειών ή/και φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Δυτική Μακεδονία

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τίθενται δύο κατηγορίες με σειρά προτεραιότητας (άρα και βαθμολόγησης):

1. Τομείς της πτηνοκτηνοτροφίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών ή/και της μελισσοκομίας.

2. Τομείς των οπωροκηπευτικών (οπωροφόρων δέντρων, κηπευτικών) ή/και αμπέλων ή/και των βρώσιμων οσπρίων ή/και των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών.

Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει δύο βαθμολογικά κριτήρια με βάση την προτεραιοποίησή της για τους παραγωγικούς τομείς. Την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν οι τομείς της ζωικής παραγωγής (γάλα, κρέας) ή/και της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών.

Ακολουθούν, με την ίδια βαρύτητα:

✱ Οι τομείς των φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά βαμβάκι, οσπριοειδή, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή, φαρμακευτικά, αρωματικά κ.λπ.) ή/και των οπωροκηπευτικών (κηπευτικά υπαίθρια, υπό κάλυψη), (οπωροφόρα δένδρα, θάμνοι, ελιές, ακρόδρυα, άμπελοι) ή/και των ανθοκομικών φυτών.

✱ Οι τομείς της μελισσοκομίας ή/και των ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή φυτών.

Δυτική Ελλάδα

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι παραγωγικοί τομείς με σειρά προτεραιότητας (άρα και με σειρά βαθμολόγησης από την πιο υψηλή στην πιο χαμηλή) είναι:

1. Οι τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, βοοτροφίας – αγελαδοτροφίας ή/και της παραγωγής ζωοτροφών, ή/και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή/και των καλλιεργειών χαμηλής κάλυψης.

2. Οι τομείς των καλλιεργειών υπαίθριων κηπευτικών και σπαραγγιών ή/και των καλλιεργειών μόνιμων φυτειών (ελιές, εσπεριδοειδή, ρόδια, ακτινίδια και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες) ή/και της καλλιέργειας αμπελοειδών (οινάμπελα – κορινθιακή σταφίδα) ή/και της μελισσοκομίας.

3. Η παραγωγή αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξειδικεύσει το κριτήριο αξιολόγησης της συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου στις προτεραιότητες που έχει θέσει για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ΠΟΠ ή ΠΓΕ, απορροφώντας έτσι ποσοστό 7% από το συνολικό ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου για τα επιχειρηματικά σχέδια. Πιο αναλυτικά, βαρύτητα 4% δίνεται στο κριτήριο για το επιχειρηματικό σχέδιο που συμβάλλει στην παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης και βαρύτητα 3% για το επιχειρηματικό σχέδιο που συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (βαθμολόγηση: 100).

Πελοπόννησος

Οι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι με σειρά προτεραιότητας (από την υψηλότερη βαθμολόγηση):

1. Της αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας ή/ και της καλλιέργειας ζωοτροφών.

2. Της φυτικής παραγωγής (π.χ. εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπελουργία, κηπευτικά, ελαιοκομία, ακρόδρυα κ.λπ.).

3. Της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται ότι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιλέγει για τα επιχειρηματικά σχέδια να κατανείμει ένα 3% του συνολικού ποσοστού βαρύτητας του κριτηρίου σε όσα συμβάλλουν, κατά κύριο λόγο, στους τομείς ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής, ολοκληρωμένης διαχείρισης, ΠΟΠ-ΠΓΕ. Κρήτη

Στην Περιφέρεια Κρήτης, αν και έχουν τεθεί τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων, οι δύο έχουν την ίδια βαρύτητα ως προς τη βαθμολόγηση του υποψηφίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τομείς παραγωγής διαφοροποιούνται λίγο, όσον αφορά τον αρχικό προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης και το επιχειρησιακό σχέδιο.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με την αξιολόγηση της συμβολής του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης, η μεγαλύτερη βαρύτητα δίδεται στην καλλιέργεια μίας εκ των μόνιμων φυτειών ή/και οπωροκηπευτικών ή/και ανθοκομικών ή/και αρωματικών ή/και φαρμακευτικών φυτών, ενώ η μικρότερη στην αιγοπροβατοτροφία ή/και στη μελισσοκομία. Στο ενδιάμεσο βρίσκονται οι δύο ισοδύναμες κατηγορίες κριτηρίων:

✱ Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα το 5% της αρχικής τυπικής απόδοσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές ή/και ιδιωτικό βοσκότοπο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο).

✱ Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται είτε από τη βοοτροφία, είτε από την κονικλοτροφία.Σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο, αυτό λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολόγηση όταν συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια μίας εκ των μόνιμων φυτειών ή/και οπωροκηπευτικών ή/και ανθοκομικών ή/και αρωματικών ή/και φαρμακευτικών φυτών. Ακολουθεί με μικρότερη βαρύτητα η ανάπτυξη της βοοτροφίας ή/και της κονικλοτροφίας. Η ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας λαμβάνει τη χαμηλότερη βαρύτητα.

Και η Περιφέρεια Κρήτης επιλέγει να «σπάσει» το ποσοστό βαρύτητας όσον αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς από το 17%, το 4% αφομοιώνεται στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Αττική

Στην Αττική, οι κλάδοι παραγωγής, ανά κατηγορία, που επιλέγονται έχουν την ίδια βαθμολογική αξία:

✱ ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και βιολογικής παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης.

✱ Πτηνοτροφία ή/και αιγοπροβατοτροφία ή/και μελισσοκομία.

✱ Πολυετείς καλλιέργειες ή/και κηπευτικά ή/και ανθοκομία.

Βόρειο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη μέγιστη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι παραγωγικοί τομείς, ανά κατηγορία με την ίδια βαρύτητα:

✱ Καλλιέργεια ελιάς, μαστίχας, αμπελιού, σιτηρών, εσπεριδοειδών, οπωροκηπευτικών, αρωματικών, βρώσιμων οσπρίων, αροτραίων και ανθοκομικών φυτών.

✱ Αιγοπροβατοτροφία ή/και βοοτροφία ή/και αροτραίες ή/και μελισσοκομία.

Η τρίτη κατηγορία, η οποία λαμβάνει μικρότερη βαθμολόγηση, είναι η πτηνοτροφία.

Νότιο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρώτος στόχος στους τομείς παραγωγής είναι η βοοτροφία και ακολουθεί με μικρότερη βαθμολόγηση το κριτήριο των τομέων της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της χοιροτροφίας ή/και της πτηνοτροφίας ή/και των οπωροκηπευτικών ή/και των ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Με δεδομένο ότι και στο Νότιο Αιγαίο δίνεται έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και στα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, το 5% από το 17% της συνολικής βαρύτητας για τη βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων προορίζεται στα σχέδια που συμβάλλουν, κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης (3%) και στον τομέα παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ (2%).

Ιόνια Νησιά

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βαθμολογείται με την ίδια βαρύτητα η συνεισφορά στα εξής:

✱ Τομείς της καλλιέργειας μόνιμων φυτειών (ελιές, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες) ή/και αμπελοειδών (οινάμπελα, σταφίδα Ζακύνθου).

✱ Τομέας της αιγοπροβατοτροφίας.

Μικρότερη βαρύτητα λαμβάνει η καλλιέργεια αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών.

Σημείωση: Κάθε κριτήριο, όπως έχει οριστεί από την κάθε περιφέρεια, αναλύεται αφενός με βάση το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) και αφετέρου με βάση το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), όπως θα προσδιοριστεί αναλυτικά στην πρόσκληση.

Οι βασικές αλλαγές της νέας πρόσκλησης
Επιπλέον βαθμούς δίνει η υλοποίηση επενδύσεων

Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των:

12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον 109 κυψέλες.

«Διαβατήριο» για την εγκατάσταση θα διαδραματίσουν, μεταξύ άλλων, ο τόπος μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών του προσόντων (π.χ. πτυχίο-τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης), το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση, το εισόδημα, αλλά και η παραγωγή του κατεύθυνση.

Προτεραιότητα σε πυρόπληκτες περιοχές.

Νέα κριτήρια για επιχειρηματικά σχέδια:

Συμβολή σε τομείς προτεραιότητας των στρατηγικών των περιφερειών.

Υλοποίηση επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ (π.χ. αγορά εξοπλισμού, δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού και επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκμετάλλευσης ή επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού). Ειδικότερα, επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ βαθμολογούνται με 50 βαθμούς, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 17.500 βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, η ενδιάμεση βαθμολογία υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαμβάνει 75 βαθμούς).

Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Βασικό ποσό ενίσχυσης είναι τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού του σχεδίου ο δικαιούχος πρέπει να επιτύχει τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20%.

Μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για τέσσερα έτη.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021