Νέοι Αγρότες: Νέες εντάξεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση της «2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 3Η Πρόσκληση του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Σύμφωνα με την απόφαση εντάσσονται ακόμα 24 δικαιούχοι με συνολικό προϋπολογισμό 865.000 ευρώ. Έτσι πλέον το σύνολο των δικαιούχων που εντάσσονται ανέρχεται σε 2.367 και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 86.342.500 €. Δείτε ΕΔΩ σχετική ανακοίνωση της ΠΚΜ

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας:

«Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο – υποψήφιο Νέο Αγρότη, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 192049(1240)/17-03-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΘΑ7ΛΛ-ΡΜ2) «2η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 512299(3897)/14-07-2022 Απόφασης Ένταξης πράξεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Υπενθυμίζεται ότι  οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται από την έκδοση της παραπάνω απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο σε μορφή PDF.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τον Μελετητή – Σύμβουλο έκαστου υποψηφίου – εντασσόμενου Νέου Αγρότη και από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

  • για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382
  • για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304».