Νέοι Αγρότες: Πότε δεν προσμετράται η τυπική απόδοση

Βοσκότοποι, φυτώρια και εκτάσεις με ΑΠΕ είναι μερικές από τις περιπτώσεις τυπικής απόδοσης που δεν προσμετράται στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης για τους Νέους Αγρότες, στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση που αφορά: Βοσκότοπους, δασικά δέντρα που δεν παράγουν εδώδιμους καρπούς, φυτώρια, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, εκτάσεις με ΑΠΕ, θηράματα, θηραματικά πτηνά και μανιτάρια που δεν καλλιεργούνται σε εντατική καλλιέργεια εντός θαλάμων. Πιο αναλυτικά, οι τυπικές αποδόσεις, οι οποίες έχουν ουσιαστικά «μηδενιστεί» στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης, αφορούν:

 Αγρανάπαυση με εδαφοκάλυψη, αγρανάπαυση χωρίς γεωργική δραστηριότητα.

 Έκταση σε καλή γεωργική κατάσταση.

 Βοσκότοπος/βοσκότοπος παραγωγικός/βοσκότοπος σε καλή κατάσταση (βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκότοπων).

✱ Ακαλλιέργητα.

✱ Ακακίες, αλμυρίκια, διάφορα δασικά δέντρα, δρυς, ελάτη, κέδρος, κουκουναριά, κυπάρισσος, λεύκες, μουριές, οξυά, πεύκη, σφένδαμος.

Αγριοπρόβατα, ελάφια, ζαρκάδια, ορτύκια, πέρδικες, φασιανοί.

 Μανιτάρια τρούφες, μανιτάρια τρούφα.

 Μη επιλέξιμες εκτάσεις από κυρωμένους δασικούς χάρτες.

 Φυτώρια (MICRO GREEN/αμπελώνων/ανθοκομικών/αρωματικών φυτών/ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων/ελιάς/καρποφόρων δέντρων και θάμνων/λαχανικών.

✱ Φυτωριακή επιχείρηση μητρικών φυτειών αμπέλου.