Νέος ελκυστήρας και αντικατάσταση παλιού

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εάν ο παραγωγός διαθέτει ήδη ελκυστήρα για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η απόσβεση, είναι δικαιούχος νέου ελκυστήρα χωρίς να ζητήσει αντικατάσταση του παλιού;

ΚΤΣ ΛΟΥΔΙΑΣ

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Εφόσον η παλαιότητα του ελκυστήρα είναι μεγαλύτερη των 12 ετών, και επομένως έχει αποσβεστεί, ο παραγωγός είναι επιλέξιμος να αιτηθεί την αγορά νέου ελκυστήρα.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress