Νερό: Καλύτερη διαχείριση, καλύτερο μέλλον

Από την υγεία έως τη διατροφή και από τη γεωργία και τη βιομηχανία έως όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, το νερό επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση πριν να είναι αργά.

Ιπποκράτης Γκώτσης, Ειδικός Αποτυπώματος Άνθρακα της NEUROPUBLIC

Το γεγονός ότι η αυξημένη ζήτηση και υπερκατανάλωση των υδατικών πόρων που προσφέρουν καθαρό νερό οδηγούν τον σύγχρονο κόσμο στη λειψυδρία δεν είναι κάτι νέο. Φυσικά, στην εξίσωση αυτή έχουν μπει πλέον και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αναφέρονται εδώ και αρκετά χρόνια από επιστήμονες και ειδικούς που εστιάζουν στη μεταβολή του υδρολογικού κύκλου και/ή στην ένταση των διαφόρων ακραίων φαινομένων.

Όσο όμως δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση και χρήση του νερού, θα αναγκαζόμαστε να επαναλαμβάνουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις που ήδη υφιστάμεθα ή που πρόκειται αναπόφευκτα να υποστούμε στο μέλλον.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα μάλιστα με μια μελέτη της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Οικονομικά του Νερού που ιδρύθηκε πέρυσι στο Νταβός, η παγκόσμια ζήτηση γλυκού νερού θα ξεπεράσει την προσφορά κατά 40% έως το 2030!  

Στην Ελλάδα υποφέρουμε κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες που οδηγούν στην υδατική υπερκατανάλωση ελέω ανάπτυξης, μη λαμβάνοντας πραγματικά υπόψη το υδατικό μας αποτύπωμα (τον απαραίτητο, δηλαδή, όγκο νερού σε μία μονάδα χρόνου). Από όλα αυτά, φυσικά, δε θα μπορούσε να λείπει ο αγροτικός τομέας της χώρας στον οποίο φαίνεται να οφείλεται άνω του 80% της συνολικής υδατικής κατανάλωσης, γεγονός που τον καθιστά ιδανική περίπτωση για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν την υδατική οικονομία και τον περιορισμό της σπατάλης.

Ο δρόμος προς τα εμπρός

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση; Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ειδικότερα δε στην περίπτωση της αγροτικής παραγωγής, οι τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας μπορούν να εξορθολογίσουν την κατανάλωση του αρδευτικού νερού, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη δυνατή χρήση, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των καλλιεργειών και συνεισφέροντας έτσι στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ και, κατά συνέπεια, από την νέα ΚΑΠ 2023-2027 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Η ευφυής γεωργία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τον αγρότη να παίρνει σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή του. Μάλιστα, η εφαρμογή της στα αγροκτήματα όχι μόνο βοηθά να μειωθούν τα κόστη και οι περιττές απώλειες σε πόρους, αλλά, επιπλέον, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και αυξάνει την ποιότητα των προϊόντων ενώ εγγυάται την ασφάλειά τους. Έχει, δηλαδή, σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος για τον Έλληνα αγρότη.

Η καινοτομία στην πρώτη γραμμή

Η ελληνική εταιρεία NEUROPUBLIC δίνει απτές λύσεις στον όρο «ευφυής γεωργία» με το πρωτοπόρο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται, πρώτον, από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής γης και, δεύτερον, από επιστημονική υποδομή που την συνθέτουν δεκάδες μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία μεγάλου αριθμού καλλιεργειών.

Στην ουσία, το gaiasense αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση μεγάλου όγκου διαφορετικών και αξιόπιστων δεδομένων ακριβείας, με τη συνεισφορά εξειδικευμένων επιστημόνων και στόχο την παροχή απλών συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα και μετρήσεις από το χωράφι, τους δορυφόρους, τον επιστήμονα αλλά και τον ίδιο τον αγρότη, προκειμένου να βοηθήσει τον τελευταίο να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για να βγει καλύτερο, περισσότερο και οικονομικότερο γεωργικό προϊόν χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Η εφαρμογή του gaiasense συντελεί στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για το νερό και το περιβάλλον, στη μετρίαση της υποβάθμισης του εδάφους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και όχι μόνο, στον έλεγχο της υπεράρδευσης, καθώς και στη διατήρηση και την προστασία των φυσικών πόρων. Κατά συνέπεια, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το gaiasense, συνδυάζουν τα οφέλη για το περιβάλλον με την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και προσφέρουν λύσεις στην αγροτική παραγωγή, χάρη τις οποίες κερδίζουν όλοι.