Θερμοκηπιακή ντόματα: Το Τυμπάκι καινοτομεί και αυξάνει την παραγωγικότητά του

thermokipiaki-ntomata

Καλλιέργεια ντομάτας μαζί με ψυχανθή, χρήση βιοδιεγερτών και υβριδίων είναι οι καλλιεργητικές πρακτικές που αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα της ντομάτας στην Κρήτη και να γίνουν διαθέσιμες σε όλους τους αγρότες για να τις χρησιμοποιήσουν. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TOMRES, που εφαρμόζει τις παραπάνω καλλιεργητικές πρακτικές σε θερμοκήπια στο Τυμπάκι Κρήτης, με σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων της ντομάτας. Οι πρακτικές αυτές δεν έχουν σκοπό μόνο να αυξήσουν την παραγωγικότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εισροές που χρησιμοποιούνται, αλλά και να λειτουργήσουν επιδεικτικά για τους άλλους παραγωγούς ντομάτας.

Πειραματικοί αγροί

Η Πρέβεζα είναι η περιοχή που χρησιμοποιεί ήδη τις παραπάνω καλλιεργητικές πρακτικές, ενώ σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους στην Κρήτη. «Την τρέχουσα περίοδο, προετοιμάζονται οι πειραματικοί αγροί στην περιοχή του Τυμπακίου, οι οποίοι θα «φιλοξενήσουν» τις καινοτόμες πρακτικές. Συνολικά, θα συμμετέχουν 2 θερμοκήπια και η έναρξη των πειραμάτων αναμένεται για τα μέσα Αυγούστου», αναφέρει στην «Ύπαιθρο Χώρα» ο Χρήστος Καρατζάς από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων της εταιρείας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία συμμετέχει στο έργο. Ο κ. Καρατζάς τονίζει πως «ο κεντρικός σκοπός του TOMRES είναι η εξέταση των καλλιεργητικών πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών ντομάτας σε συνθήκες έντονου στρες μειωμένων θρεπτικών συστατικών και μειωμένης άρδευσης. Για αυτό έχουν επιλεγεί πρακτικές όπως η χρήση τεχνικών συγκαλλιέργειας βιολογικής ντομάτας με είδη ψυχανθών για βελτίωση του εδαφικού αζώτου, η χρήση εμβολιασμένων υβριδίων με χαρακτηριστικά αυξημένης ανθεκτικότητας σε συνδυασμένο στρες και η χρήση βιοδιεγερτών που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις αποδόσεις των φυτών».

Συνεταιρισμός Τυμπακίου

Ο συνεταιρισμός Τυμπακίου, θέλοντας να αντλήσει γνώση και τεχνογνωσία που θα συμβάλει στη βελτίωση των καλλιεργητικών τους πρακτικών παράλληλα με την ανάγκη εύρεσης τρόπων μείωσης της χρήσης νερού συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα. Ο Γιάννης Τζωρτζακάκης, γεωπόνος στον συνεταιρισμό, τονίζει στην «ΥΧ» πως «στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου δίνουμε μεγάλη σημασία στη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να βελτιώσουμε τις καλλιεργητικές πρακτικές μας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι μια αναγκαιότητα, καθώς είναι μια περιοχή υψηλού κινδύνου εμφάνισης ξηρασίας ως αποτέλεσμα τις κλιματικής αλλαγής. Άρα, τα οφέλη από το πρόγραμμα αυτό θα είναι πολλαπλά και για τον συνεταιρισμό με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που θα αποκτηθεί και για την περιοχή μας, καθώς στόχος είναι η ανάπτυξη υβριδίων που αντέχουν σε ξηροθερμικές συνθήκες».

Διάδοση καινοτομίας

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι παραγωγοί μπορούν να γίνουν φορείς μετάδοσης της καινοτομίας, όταν οι ίδιοι δοκιμάσουν και δουν τα αποτελέσματα καινοτόμων πρακτικών. Για αυτόν τον λόγο, όπως επισημαίνει και ο κ. Καρατζάς, το επόμενο βήμα του προγράμματος είναι να καταστήσει τα αγροκτήματα που έχουν εφαρμοστεί οι καινοτόμες πρακτικές ανοιχτά και σε άλλους αγρότες. «Μετά το τέλος του δεύτερου έτους, θα οργανωθούν ενημερώσεις στους πειραματικούς αγρούς, ώστε να γίνει διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους παραγωγούς της περιοχής σε συνδυασμό και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».