Οδηγίες καταπολέμησης του περονόσπορου σε φακές και του ωιδίου σε μπιζέλια θερμοκηπίου

Την εμφάνισή του έκανε ο περονόσπορος σε καλλιέργειες με φακές σε περιοχές των νομών Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Πιο αναλυτικά, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα και τη μετάδοσή του. Η ασθένεια ευνοείται από ομιχλώδη, υγρό και ψυχρό καιρό.

Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων, είναι απαραίτητη η διαβροχή των φύλλων επί 4-6 ώρες με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7,5-20οC ή όταν έχουμε σχετική υγρασία 80%-90% επί 12 ώρες και θερμοκρασίες μικρότερες των 15οC.

O περονόσπορος, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια των ψυχανθών. O μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φυτικά υπολείμματα και στον προσβεβλημένο σπόρο.

Η μετάδοση του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με τον σπόρο. Η διασπορά των σπορίων του μύκητα γίνεται με τη βροχή και τον άνεμο. Όσον αφορά τα συμπτώματα, στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται λευκές βαμβακώδεις εξανθήσεις, ενώ στην άνω επιφάνεια κίτρινες και τελικά καστανές γωνιώδεις κηλίδες. Η ασθένεια εμφανίζεται με παρόμοια συμπτώματα και στους λοβούς. Ακόμη, προσβάλλονται οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηματίζονται καστανές βυθισμένες κηλίδες.

Αντιμετώπιση

Για την καταπολέμηση, χρειάζεται να γίνουν ψεκασμοί των φυτών μόνο μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες φακής με εκλεκτικά για τον περονόσπορο και επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Μπιζέλια θερμοκηπίου

Την εμφάνισή του έκανε το ωίδιο σε καλλιέργειες με μπιζέλια υπό κάλυψη (θερμοκηπίου). Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες 10-30οC (με άριστη 25-26οC) και υγρασία 46%. Η διασπορά των σπορίων του μύκητα στον χώρο του θερμοκηπίου γίνεται με τον άνεμο. Τα συμπτώματα αφορούν την εμφάνιση λευκών κηλίδων με αλευρώδεις εξανθήσεις στην άνω και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς.

Το παθογόνο προσβάλλει όλα τα όργανα του φυτού και στις έντονες προσβολές προκαλούνται νεκρώσεις ιστών, φυλλόπτωση, καχεξία και νανισμός των φυτών. Η ασθένεια εμφανίζεται με όμοια συμπτώματα και στους λοβούς. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, για την καταπολέμηση χρειάζεται να γίνουν ψεκασμοί των φυτών μόνο μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες του μπιζελιού με εκλεκτικά για το ωίδιο και επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.