Οδηγίες ψεκασμού για μονίλια και βαμβακάδα ροδακινιάς

Από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και το Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδόθηκε Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες ψεκασμού για τη Ροδακινιά.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες