Οδηγίες και συστάσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Tο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε Αχαΐας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας με στόχο την ενημέρωση τους για αποτελεσματική φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους.

Αφορά στο διάστημα από την καρπόδεση μέχρι και το άνοιγμα του 50% των καρυδιών.

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά κάθε 3-4 μέρες τα βαμβακοχώραφά τους έτσι ώστε, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζουν τις καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα στις καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο του τέλους της ανθοφορίας και της καρπόδεσης περίπου του 70-80% των ανθέων, ενώ έχει διαπιστωθεί και μικρό ποσοστό ανοίγματος καρυδιών σε ποσοστό 5-8% ανάλογα με την πρωιμότητα της φυτείας. Οι συλλήψεις ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία μας είναι σε υψηλά επίπεδα και ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με καλλιέργειες μηδικής. Οι συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσίας μας κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στις επιτόπιες παρατηρήσεις στις βαμβακοφυτείες, που πραγματοποιήθηκαν από τους γεωπόνους της Δ.Α.Ο.Κ. Αιτωλ/νιας, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη προνυμφών ρόδινου και πράσινου σκουληκιού στα καρποφόρα όργανα σε ζημιογόνα επίπεδα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πράσινο και Ρόδινο σκουλήκι

Συστήνεται στους παραγωγούς να επιθεωρούν την καλλιέργεια τους ΤΑΚΤΙΚΑ (κάθε 3 με 4 ημέρες). Η επιθεώρηση των βαμβακοφυτειών συστήνεται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες ως εξής: ο παραγωγός διασχίζει το χωράφι του διαγώνια και εξετάζει σε 10 σημεία 100 φυτά, δηλαδή 10 φυτά σε κάθε σημείο. Όσον αφορά στο πράσινο σκουλήκι όταν διαπιστωθούν τέσσερεις (4) ζωντανές προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου πράσινου σκουληκιού μέχρι 1 εκατοστό, ανά 100 φυτά, ή χρηστικά μία νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο., συστήνεται η ΑΜΕΣΗ επέμβαση (ψεκασμός) των φυτειών με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, κατώτατο όριο επέμβασης στο συγκεκριμένο στάδιο, είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κ.μ.ο. στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων. Στο στάδιο της καρποφορίας με καρπόδεση 50-60% σε βαμβακοφυτείες με πλούσια βλάστηση και μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα που το ύψος των φυτών ξεπερνά τα 85 εκατοστά, συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride) με δόση 70-100 κυβικά εκατοστά / στρέμμα και στην συνέχεια να γίνει άρδευση. Εφαρμόζουμε χημική αποφύλλωση όταν είναι ανοιχτό το 60% των καρυδιών με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα. Επιπλέον πρέπει τα καρύδια στο 60% του συνόλου τους να είναι ανοιχτά κατά την επέμβαση ώστε το υπόλοιπο 20% -30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριμα. Έχει μεγάλη σημασία διότι εάν επέμβουμε όταν το ποσοστό των ανοιχτών είναι κάτω από 60%, τότε ένα ποσοστό καρυδιών είναι ανώριμα και θα ανοίξουν με ίνες ανώριμες (εμφάνιση συσπόρου καραμέλας) με πρόβλημα στη ποιότητα και με αυξημένη υγρασία και προβλήματα εξ αυτής στην αποθήκευση και εκκόκκιση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Αν χρειαστεί να γίνουν, ψεκασμοί, οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για την καλλιέργεια του βαμβακιού φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια τους, την προστασία του περιβάλλοντος και των μελισσών (ενημέρωση μελισσοκόμων πριν τον ψεκασμό). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012 οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα σκευάσματα στις καλλιέργειες τους είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Όταν κριθεί αναγκαίος ψεκασμός, θα πρέπει ο ψεκασμός να διενεργείται νύχτα γιατί τότε δραστηριοποιούνται τα ακμαία (πεταλούδες) του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού αλλά και για την προστασία των μελισσών.

Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr/syspest/)  και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισμού επί της καλλιέργειας των.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μας να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νιας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2631361664, 2631361674