Οφέλη και δυσκολίες από την Γεωργία Διατήρησης Εδαφών – Ενδιαφέρουσα ημερίδα του ΕΛΓΟ

Τα σημαντικά οφέλη, αλλά και οι δυσκολίες της εφαρμογής της Γεωργίας Διατήρησης Εδαφών, αναλύθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Βιοχημικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θωμάς Γιτσόπουλος, ο οποίος μίλησε για τα πλεονεκτήματα σχετικά με το έδαφος και το περιβάλλον, αλλά και τη μείωση του κόστους παραγωγής. «Τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών διατήρησης υγιών εδαφών είναι η μείωση της διάβρωσης και της συμπίεσης του εδάφους και η αύξηση της οργανικής ουσίας. Στο περιβάλλον τα οφέλη είναι ότι δεν χάνουμε άνθρακα και για την τσέπη του παραγωγού καταναλώνετε λιγότερο πετρέλαιο και απαιτείται λιγότερος χρόνος εργασίας».

Για την επίδραση της Γεωργίας Διατήρησης Εδαφών μίλησαν  εντεταλμένος ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ελευθέριος Ευαγγέλου και ο κύριος ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημήτρης Βλαχοστέργιος.

Στον κίνδυνο ερημοποίησης που θα αντιμετωπίσει η Θεσσαλία αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικού Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία 20 χρόνια 750.000 στρέμματα σιτηρά έχουν εγκαταλειφθεί λόγω επικλινών εδαφών και της υποβάθμισης του εδάφους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτουν πιο πολλά λιπάσματα και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής».

Στην αναγκαιότητα της γεωργίας συντηρήσεως, η οποία διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους, βελτιώνει την υγεία του και μειώνει το κόστος παραγωγής αναφέρθηκε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θεοφάνης Γέμτος, σημειώνοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτής της πρακτικής που είναι η ελάχιστη κατεργασία του εδάφους, η αμειψισπορά και η καλλιέργεια φυτοκάλυψης ανάμεσα στις κυρίες καλλιέργειες, επιτυγχάνοντας έτσι τη συνεχή κάλυψη του εδάφους, την αύξηση της οργανικής ουσίας και την αποτροπή φαινομένων ξηρασίας και πλημμυρών.

Τέλος ο αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης δήμου Λαρισαίων Κώστας Βλαχούλης σημείωσε ότι οι αγρότες στο εξωτερικό έχουν ήδη υιοθετήσει σύγχρονες τεχνικές εδαφοκάλυψης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής.