ΟΗΕ: Χρηματοδότηση, καινοτομία και επιστήμη τα βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων

Η χρηματοδότηση, η καινοτομία και η επιστήμη θα παίξουν κεντρικό ρόλο σε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων τόνισαν οι ομιλητές στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων, η οποία έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έθεσε η Σύνοδος του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας, προειδοποίησε ότι η τοποθέτηση των συστημάτων τροφίμων σε μια βιώσιμη πορεία θα απαιτήσει μια σημαντική αλλαγή κινήτρων.

Παρότι οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δαπανούν περισσότερα από 600 δισ. δολάρια για αγροτική ενίσχυση, ο Μάλπας είπε ότι «ορισμένοι τύποι στήριξης λειτουργούν ενάντια στις ορθές πολιτικές για τη διατροφή και το κλίμα».

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας της Πολιτικής των Τροφίμων (IFPRI) και ο Διεθνής Οργανισμός FOLU (Food and Land Use Coalition) ηγήθηκαν μιας προσπάθειας επανεξέτασης του τρόπου χρηματοδότησης των συστημάτων τροφίμων, προσδιορίζοντας οκτώ τομείς δράσης που απαιτούνται για τη μετατόπιση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς τη βιωσιμότητα.

«Μια βασική ενέργεια είναι ο αναπροσανατολισμός των δημοσίων δαπανών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, η απομάκρυνση από τις πολιτικές που ευνοούν το ρύζι και άλλα βασικά προϊόντα σε σχέση με τα φρούτα και τα λαχανικά», είπε ο Μάλπας.

Μια δεύτερη δράση είναι οι επενδύσεις στην καινοτομία, στη διατροφή και στην ανθεκτικότητα, π.χ. μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και υπηρεσιών επέκτασης που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να έχουν πρόσβαση σε σπόρους πιο ανθεκτικούς στην ξηρασία και βελτιωμένες καλλιεργητικές τεχνικές.

«Ένα άλλο παράδειγμα είναι η προώθηση έξυπνων κλιματικών υποδομών, όπως η στάγδην άρδευση και ψυκτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης για τη διατήρηση του νερού και των τροφίμων», πρόσθεσε ο Μάλπας.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη. Όπως φαίνεται, «έχει βοηθήσει χώρες όπως το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες, η Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν να διαφοροποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τον πρωτογενή τομέας τους», εξήγησε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Οι χώρες αυτές βλέπουν εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα των κηπευτικών, νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές υψηλότερης αξίας και βελτιωμένα εισοδήματα για τους αγρότες. Συνδυαστικά, η πιο έξυπνη χρηματοδότηση τροφίμων μαζί με την επιστήμη, την τεχνολογία και την πολιτική βούληση μπορούν να αλλάξουν καθοριστικά τους όρους του παιχνιδιού».