Οικολογικά Σχήματα: Χάνεται η ενίσχυση, εάν δεν εφαρμοστεί τουλάχιστον μία «πράσινη» πρακτική

Δικαιούχοι του Οικολογικού Σχήματος είναι ενεργοί γεωργοί και ομάδες ενεργών γεωργών. Η παρέμβαση αφορά την αγρονομική περιφέρεια των βοσκότοπων. Προτεραιότητα θα δοθεί στο να καλυφθούν τα 476.509 εκτάρια που βρίσκονται σε κακή και πολύ κακή κατάσταση (με βάση την κλίση, τη διάβρωση, την ξηρότητα και το έδαφος).

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από τον καθηγητή Γ. Βλάχο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των Οικολογικών Σχημάτων στην επιτροπή παρακολούθησης του ΣΣ της ΚΑΠ, για το εν λόγω Σχήμα εκτιμάται ότι κάθε χρόνο θα καλύπτεται μία έκταση 411.151 εκταρίων για 177.499 ΖΜ, και το ύψος των ετήσιων δαπανών εκτιμάται στο ποσό των 21.069.868 ευρώ.

Ειδικότερα, δε, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από τη μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια, αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο, η αποζημίωση, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει, αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου. Έτσι, για τα βοοειδή κυμαίνεται από 11 έως 74 ευρώ/εκτάριο, ενώ για τα αιγοπρόβατα από 17 έως 85 ευρώ/εκτάριο.

«Οι τέσσερις δράσεις είναι δυνατότητες περιβαλλοντικές που δίνονται για τη βόσκηση των ζώων. Αν ο παραγωγός εφαρμόσει μία στον βοσκότοπο, θα παίρνει κανονικά την επιδότηση. Αν δεν την εφαρμόζει, δεν θα την παίρνει. Είναι σαφές», ξεκαθάρισε ο κ. Παπαγιαννίδης.

Ύψος ενίσχυσης/πρακτική/εκτάριο

Ενισχυόμενες πρακτικές

Ενίσχυση

Περιορισμός βόσκησης σε βοσκοτόπια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση: Κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του περιορισμού βόσκησης με τη δημιουργία τεχνητού λειμώνα.

304 ευρώ/εκτάριο

Ετήσια ενίσχυση για τη μετακίνηση των ζώων
στους υποβοσκούμενους βοσκότοπους και
την επιστροφή, αλλά και τη μεταφορά του γάλακτος σε προσβάσιμη περιοχή.

11-84 ευρώ/εκτάριο

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση
και παρακολούθηση σχεδίου
διαχείρισης βοσκότοπων.

10 ευρώ/εκτάριο

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση,
εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού
και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου.

30 ευρώ/εκτάριο