Οι οικονομικές τεχνολογικές λύσεις για τους αγρότες μικρότερης κλίμακας

Τις πιο οικονομικές τεχνολογικές εφαρμογές, με τις οποίες ένας αγρότης μπορεί να εξασφαλίσει την παροχή δεδομένων για τη βελτίωση της καλλιέργειάς του, εξετάζει ο αγροτικός διαδικτυακός ιστότοπος FutureFarming, τονίζοντας ότι η επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλότερου κόστους μπορεί να βοηθήσει τους μικρότερους σε μέγεθος αγρότες να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Ακριβοί εξοπλισμοί και εξαρτήματα καταγράφεται ότι αποτελούν εμπόδια στη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χωράφι από τους μικρότερους σε κλίμακα παραγωγούς. Αντίθετα, εφαρμογές που σχετίζονται με τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τις δορυφορικές υπηρεσίες, τα συστήματα cloud και τις συνδρομητικές υπηρεσίες εγκατάστασης τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας είναι πιο εύκολο, λόγω του χαμηλότερου κόστους, να υιοθετηθούν από τους αγρότες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών, η αξιοποίηση των δωρεάν ή χαμηλού κόστους δορυφορικών εικόνων για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αγροτών και συμβούλων μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή των προϊόντων.

Τέλος, η συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας μπορεί να αποτελέσει για τον αγρότη μία οικονομική λύση για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο χωράφι, έχοντας παράλληλα τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ειδικών της εταιρείας.