Ολλανδία: Οι αγρότες προστατεύονται από τη φυτόφθορα μέσω εφαρμογής, μειώνοντας το κόστος

Προστασία από τη φυτόφθορα, η οποία προσβάλλει αρκετές δενδρώδεις καλλιέργειες, προσφέρει μία εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Η εφαρμογή, PHYTOPHTHORA LITE, καταγράφει τα καιρικά δεδομένα σε τοπικό επίπεδο, κάνοντας προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα μόλυνσης μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας από φυτόφθορα.

Οι προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα μόλυνσης βαθμολογούνται ως «χαμηλή», «μέτρια» ή «υψηλή» και εμφανίζονται για μία περίοδο τριών ημερών. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους χρήστες να προβλέψουν πότε μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή για την άρδευση, τη θεραπεία ή τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους, προκειμένου να αποφευχθεί ή να μειωθεί η μόλυνση από φυτόφθορα.

Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν την καλύτερη λήψη αποφάσεων, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των θεραπειών φυτοπροστασίας και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των γεωργικών πόρων όπως το νερό, παρέχοντας βελτιωμένη υγεία των φυτών τόσο για την καλλιέργεια όσο και για το περιβάλλον. Αυτό θα οδηγούσε, επίσης, σε σημαντική μείωση του οικονομικού κόστους που σχετίζεται με την αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του κόστους που σχετίζεται με το προσωπικό, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό.