Ολλανδία και Ιαπωνία συνεργάζονται για την ψηφιοποίηση της γεωργίας

Για την περαιτέρω αύξηση της ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα Ολλανδία και Ιαπωνία πήραν την απόφαση να συνεργαστούν, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης τριήμερης εικονικής εμπορικής αποστολής. Η Ολλανδία θεωρείται παγκόσμια ηγέτιδα στις αγροτικές γνώσεις και εφαρμογές, ενώ η Ιαπωνία υπερέχει κυρίως στη ρομποτοποίηση και τους αισθητήρες.

Οι δύο χώρες, σύμφωνα με τον αγροτικό ιστότοπο FutureFarming, συζήτησαν για τη μεταξύ τους συνεργασία και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα ερευνητικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με τη σύμπραξη των δύο χωρών. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας θα διοργανώσει φέτος αποστολή καινοτομίας στην Ιαπωνία σχετικά με τη ρομποτοποίηση στα θερμοκήπια και την αροτραία γεωργία.