Ολλανδία: «Πράσινο φως» σε πρόγραμμα 276 εκατ. ευρώ που προωθεί την απόκτηση γης για την προστασία της φύσης

Η Κομισιόν ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ολλανδικό πρόγραμμα ύψους 276 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της απόκτησης γης για τη βιώσιμη διατήρηση της φύσης.

Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου φυσικών περιοχών, ενώ παράλληλα θα συνδεθούν και με γειτονικές γεωργικές εκτάσεις. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία φυσικών περιοχών που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ολλανδία.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων ενισχύσεων, αποζημιώνοντας όσους προχωρούν σε απόκτηση γαιών, με στόχο τη μετατροπή τους σε φυσικές περιοχές. Το καθεστώς θα αποζημιώσει έως και το 100% της μείωσης της αξίας της γης, που προκύπτει από τη μετατροπή σε φυσική έκταση, κάτι το οποίο υπολογίζεται βάσει ανεξάρτητης έκθεσης. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027.