Η Ολλανδία χρηματοδοτεί με 10 εκατ. ευρώ τη μετάβαση στις ποικιλόμορφες καλλιέργειες

Καλλιεργητές, κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανώσεις προστασίας των καλλιεργειών, κτηνοτρόφοι, οργανώσεις διατήρησης της φύσης, τράπεζες, επιχειρήσεις στην τροφική αλυσίδα, περιβαλλοντικοί οργανισμοί και ερευνητές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τη μετάβαση στη βιώσιμη καλλιέργεια.

Η Ολλανδική Ερευνητική Ατζέντα (NWA) χρηματοδοτεί μια σημαντική μελέτη, που αναμένεται να βοηθήσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης αυτού του στόχου. Η αειφόρος γεωργία βασίζεται στην οικολογική αρχή της ποικιλομορφίας των καλλιεργειών.

Η ερευνητική επιχορήγηση των 10 εκατ. ευρώ θα επιτρέψει στη διεπιστημονική ομάδα να αναπτύξει νέες γνώσεις σχετικά με τις οικολογικές αρχές που καθιστούν τα συστήματα καλλιεργειών παραγωγικά βιώσιμα και να εντοπίσει κοινωνικοοικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που εμποδίζουν ή επιτρέπουν τη μετάβαση σε γεωργικά συστήματα που βασίζονται στην ποικιλομορφία των καλλιεργειών, αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας.

Το έργο διευθύνεται από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας. Αφετηρία για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η τρέχουσα αλυσίδα αροτραίων καλλιεργειών και παραγωγής τροφίμων στην Ολλανδία, η οποία επιτρέπει υψηλή παραγωγικότητα, που βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια, με υψηλά επίπεδα λίπανσης και χημικό έλεγχο παρασίτων και ζιζανίων. Ως αποτέλεσμα, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γίνονται ευάλωτες, η βιοποικιλότητα μειώνεται και οι ασθένειες και τα παράσιτα γίνονται ανθεκτικά στα χημικά φυτοφάρμακα, μειώνοντας δυνητικά την παραγωγικότητα.

Για να αντιστρέψει αυτή την τάση, η Ολλανδία αποφάσισε να καταστήσει τον τομέα της αροτραίας γεωργίας πολύ πιο βιώσιμο έως το 2030 και να συνδέσει το γεωργικό οικοσύστημα με τα φυσικά οικοσυστήματα. Για να διατηρηθούν παραγωγικά και ανθεκτικά τα συστήματα φυτικής παραγωγής, η μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων και της λίπανσης πρέπει να αντισταθμιστεί με εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά και με τη συμβολή της τεχνολογίας.