Ολλανδία: Χρηματοδότηση εκατομμυρίων για την ανάπτυξη αγροτικής τεχνολογίας

Με σκοπό να επεκτείνει την έρευνά του στα έξυπνα γεωργικά συστήματα και τα ρομπότ, το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen πρόκειται να λάβει 12-17 εκατ. ευρώ από το ολλανδικό πρόγραμμα NXTGEN HIGHTECH.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος της Ολλανδίας για να δώσει ώθηση στην τεχνολογία στον τομέα της αγροδιατροφής. Συνολικά, περισσότερα από 1 δισ. ευρώ έχουν διανεμηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό με την αγροτική ρομποτική τεχνολογία να είναι ένας από τους έξι τομείς εφαρμογής του ταμείου. Μερικές από τις τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν θα σχετίζονται με τον αυτοματισμό, τους αισθητήρες και τα ρομπότ συγκομιδής.

Για την επίτευξη των στόχων, το πανεπιστήμιο εστιάζει στην τεχνική ανάπτυξη των τεχνολογιών και σε εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες στο χωράφι, όπως είναι τα επιδεικτικά αγροκτήματα. Τα περισσότερα από τα νέα συστήματα του έργου θα πρέπει να είναι έτοιμα για χρήση έως το 2029.