Ολοκληρωμένη καπνού και λήξη του τρέχοντος προγράμματος

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Θα συνεχιστεί η ολοκληρωμένη καπνού μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος;

Τάκης από Κατερίνη

Στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, δεν περιγράφεται κάποιο μέτρο που να αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια καπνού. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός σημαντικής τροποποίησης, δεν προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress