Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας μέσω της τεχνολογίας

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων με λιγότερα μέσα και στη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω πρακτικής, τόσο για τους αγρότες, όσο και για το περιβάλλον, καταγράφει ο αγροτικός ιστότοπος precisionag. Η διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ευφυούς γεωργίας μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους καλλιεργητές και να βελτιώσει σημαντικά τις γεωργικές υπηρεσίες συμβάλλοντας παράλληλα στη συνεχή και συστηματική καινοτομία της εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το precisionag, μία αγροτική εκμετάλλευση που συνδυάζει τεχνολογίες πληροφοριών μπορεί να επιτύχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 Αύξηση της παραγωγικότητας των αγροτών.

 Ακριβής εφαρμογή φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, μειώνοντας τα λάθη κατά την εφαρμογή.

 Μείωση της ρύπανσης του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων.

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ρύπανσης.

✱ Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.

 Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων.

Η ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις πηγάζει από το γεγονός ότι η παγκόσμια γεωργία πρέπει τα επόμενα χρόνια να είναι σε θέση να παράγει περισσότερα τρόφιμα για τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εκπαίδευση των αγροτών για τη χρήση της καινοτομίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να καταλάβουν τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας και να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με λιγότερα μέσα.