Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων και βιώσιμη γεωργία

Βιώσιμη γεωργία και ανθεκτικότητα ζιζανίων

Στην Bayer οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο των προσφερόμενων λύσεών μας στα γεωργικά συστήματα παραγωγής και είναι ενσωματωμένες σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας. Ταυτόχρονα, προωθούμε και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των γεωργικών πρακτικών για να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις πιο επιτακτικές προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας, όπως η παραγωγή οικονομικά προσιτής και υψηλής ποιότητας τροφής.

Ένας σημαντικός παράγοντας που παρεμποδίζει την επιτυχή αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι τα ζιζάνια. Περίπου 30.000 είδη ζιζανίων παγκοσμίως απειλούν την ποιότητα και το ύψος των αποδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, τα ζιζάνια γίνονται όλο και πιο περίπλοκα στη διαχείριση, με τις χημικές λύσεις να καθίστανται όλο και πιο περιορισμένες και έτσι να δημιουργείται η ανάγκη για νέες, προσαρμοσμένες προσεγγίσεις βασισμένες πάντα στις αειφόρους πρακτικές διαχείρισης.

Γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά των ζιζανίων

Εάν μια συγκεκριμένη πρακτική διαχείρισης ζιζανίων λειτουργεί καλά και είναι και οικονομικά ελκυστική, είναι δελεαστικό για τους παραγωγούς να εφαρμόζουν «την ίδια διαδικασία κάθε χρόνο» – ακόμη και αν γνωρίζουν ότι η υπερβολική εξάρτηση από ένα μόνο μέτρο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πίεση επιλογής και να οδηγήσει σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Για αυτό χρειαζόμαστε μια εργαλειοθήκη με ποικιλομορφία προϊόντων και πρακτικών για να καθυστερήσουμε τη συσσώρευση ανθεκτικότητας. Η ενσωμάτωση μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης συμβάλλει στη διατήρηση του ελέγχου ζιζανίων με την πάροδο του χρόνου, στη διατήρηση της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στην καθυστέρηση της πιθανής αύξησης ανθεκτικών πληθυσμών.

Η μείωση τράπεζας σπόρων ζιζανίων αποδίδει

Για την αύξηση της παραγωγικότητας και την εξασφάλιση εξαιρετικών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας παραγωγής, είναι ζωτικής σημασίας για τους καλλιεργητές να μειώσουν την τράπεζα σπόρων ζιζανίων κάθε χρόνο. Μια επίμονη προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων θα επιφέρει τη μείωση δυνητικού πληθυσμού ζιζανίων, θα περιορίσει την ένταση προσβολής ζιζανίων στο μέλλον και θα οδηγήσει στη βιώσιμη παραγωγή.

Η δυναμική μείωση της τράπεζας σπόρων θα σημάνει επίσης υγιές και παραγωγικό έδαφος που θα μπορεί να παραδοθεί στην επόμενη γενιά με εχέγγυα βιωσιμότητας. Ανάμεσα σε πολλαπλές τακτικές και πρακτικές που αποδίδουν στο να διατηρήσουμε την αξία της γης μέσω της μείωσης της τράπεζας σπόρων είναι:

● Ανίχνευση χωραφιού. Το να παρακολουθούνται προσεκτικά πού και πότε αρχίζουν να αναπτύσσονται ζιζάνια στα χωράφια είναι ένα ζωτικό πρώτο βήμα. Μόνο η επιθετική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ζιζανίων μπορεί να μειώσει την τράπεζα σπόρων ζιζανίων και να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες καλλιέργειας. Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιηθούν ποικίλα μέτρα -και όχι μόνο χημικά, αλλά και να εντοπιστούν στο χωράφι τα σημεία με τα ζιζάνια που επιβιώνουν για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας από την αρχή.

● Αναγνώριση των ζιζανίων. 252 από τα 1.000 δυσεξόντωτα και πιο κοινά είδη ζιζανίων έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε 255 ζιζανιοκτόνα, σε 92 καλλιέργειες και σε 70 χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε το είδος των ζιζάνιων που μπορούν ενδεχομένως να βλάψουν την απόδοση της σοδειάς. Επομένως, αξίζει να αυξήσουμε την τεχνογνωσία μας σχετικά με τα ζιζάνια, όπως μορφολογία, βιολογικός κύκλος. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για τα πιο προβληματικά ζιζάνια τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να γίνει η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους.

● Εφαρμογή εναλλαγής καλλιεργειών. Η ποικιλομορφία είναι η ασφαλέστερη στρατηγική για το μέλλον της αποδοτικότητας του χωραφιού. Αυτό συμβαίνει επειδή η εναλλαγή των καλλιεργειών διακόπτει τον κύκλο ζιζανίων και μειώνει την τράπεζα σπόρων ζιζανίων. Στην πράξη, ποικιλομορφία σημαίνει ότι οι παραγωγοί χρειάζονται εναλλαγή καλλιεργειών για να διαφοροποιήσουν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις πρακτικές τους και να τα συνδυάσουν με μη χημικά μέτρα που μειώνουν τους πληθυσμούς ζιζανίων.

● Εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών. Κατεργασία εδάφους, κάλυψη καλλιεργειών, ανάμειξη ζιζανιοκτόνων, ιδανική πυκνότητα σποράς, ψευδοσπορά, πρώιμη ή όψιμη σπορά και εναλλαγή καλλιεργειών είναι μερικές τακτικές που εναρμονίζονται με την ιδανική στρατηγική για τη μείωση της τράπεζας σπόρων ζιζανίων μέσω της ποικιλομορφίας, συνδυάζοντας καλλιεργητικές μεθόδους και καλές γεωργικές πρακτικές.

● Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων. Για χρόνια, η σύσταση ήταν να εναλλάσσονται ετησίως οι χημικές ουσίες. Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα και πράξη έδειξε ότι η απλή εναλλαγή των χημικών ουσιών δεν αποτρέπει την ανθεκτικότητα. Η εναλλαγή μηχανισμών δράσης, αλλά και η χρήση πολλαπλών μηχανισμών δράσης σε κάθε εφαρμογή ζιζανιοκτόνου είναι αυτά που έχουν καθαριστικό ρόλο στον στοχευμένο έλεγχο ζιζανίων.

● Ακολουθούμε την ετικέτα. Ο σκοπός της ετικέτας στο πίσω μέρος των προϊόντων φυτοπροστασίας είναι να παρέχει στον χρήστη όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πώς να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Διαβάζουμε πάντα την ετικέτα και τις οδηγίες ακόμη και αν μας φαίνονται επαναλαμβανόμενες και τις ακολουθούμε πιστά, ειδικά, μάλιστα, τις συστάσεις ασφαλείας, έχοντας στο μυαλό μας ότι οι πληροφορίες δεν είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα.

Γρηγόρης Μοσχόπουλος
Head οf Field Activation & Marketing Operations
Bayer Ελλάς
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας