Θα συνεχιστεί η ολοκληρωμένη καπνού μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Θα συνεχιστεί η ολοκληρωμένη καπνού μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος;

Τάκης, Κατερίνη

Στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, δεν περιγράφεται μέτρο που να αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια καπνού. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός σημαντικής τροποποίησης, δεν προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος.

-Διαφήμιση-