Ολοκληρώνεται το έργο άρδευσης του Δήμου Ιεράπετρας

Υπεγράφη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενών Άρδευσης Τ.Κ.Μύθων, Μεταξοχωρίου και Χριστού, Δήμου Ιεράπετρας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949879, στα πλαίσια του Μέτρου 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του Έργου ανέρχεται σε 293.940,36 ευρώ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με το έργο αυτό κατασκευάστηκαν πέντε (5) αρδευτικές δεξαμενές στις Τ.Κ. Μεταξοχωρίου, Μύθων και Χριστού του Δήμου Ιεράπετρας.

 1. Μία δεξαμενή άρδευσης στην Τ.Κ. Ματοχωρίου στη θέση «Κοπράνα» περιοχή Χαβγούδι, χωρητικότητας 500m
 2. Δύο δεξαμενές άρδευσης στην Τ.Κ.Μύθων
  • Μία στη θέση «Σέλι», χωρητικότητας 200m3, και
  • μία στη θέση «Κιτιό», χωρητικότητας 300m
 3. Δύο δεξαμενές άρδευσης στην Τ.Κ.Χριστού
  • Μία στη θέση «Αγία Παρασκευή», χωρητικότητας 200m3, και
  • μία στη θέση «Πηγή Μάνα», χωρητικότητας 500m

ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

 1. Η προστασία και αξιοποίηση των υδατικών φυσικών πόρων της υπαίθρου με τη συλλογή νερού και τη σωστή διάθεση (ορθολογικότερη διάθεση, αποθήκευση και κατανομή)
 2. Αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης και διευκόλυνση της εργασίας του αγροτικού πληθυσμού.
 3. Εντατικοποίηση κυρίως της ελαιοκαλλιέργειας και συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίστηκαν οι συνθήκες άρδευσης στην δυτική περιοχή της Ιεράπετρας, συνολικής γεωργικής έκτασης 1.000 στρεμμάτων, των περιοχών που επιλέχθηκαν».