Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα ψηφιοποίησης

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής

Με αρκετούς οικονομικούς κλάδους να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, η εβδομάδα ψηφιοποίησης (iotweek) ολοκληρώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία, εστιάζοντας στον ρόλο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην οικονομία.

Μέσα από ένα πενταήμερο διαδικτυακό συνέδριο ενδιαφερόμενοι από τον τομέα των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και της επιστήμης συγκεντρώθηκαν για να καταγράψουν τις τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες τέτοιου είδους.

Ο αγροτικός τομέας ήταν ανάμεσα στους οικονομικούς κλάδους για τους οποίους συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν απόψεις σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων. Παγκοσμίως, πλέον, ο αγροτικός τομέας ανήκει σε εκείνους τους τομείς που δεν μπορούν να λείπουν από ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν γρήγορα, αποδεικνύοντας τα οφέλη της καινοτομίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι ψηφιακές τεχνολογίες καθορίζουν τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της γεωργίας. Η εκτεταμένη ανάπτυξη συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων παρέχει πρόσβαση σε έναν σημαντικό αριθμό δεδομένων που μπορεί να υποστηρίξει τη γεωργία, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής, αλλά και λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, παραμένουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους αγροτικού τομέα. Σε αρκετές χώρες, το πρώτο εμπόδιο εξακολουθεί να είναι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν αγρότες μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Με βάση τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει η τεχνολογία σε όλους τους αγρότες, αλλά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα συμμετέχουν και θα επωφεληθούν όλοι από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα iotweek.