Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Π.Ο.Π. Γραβιέρας Νάξο

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου με τους συνεργάτες της, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με  τίτλο «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης», πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 16/9/2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Νάξου με τρεις θεματικούς κύκλους:

  1. Τις σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωγραφική ιχνηλασιμότητα και αυθεντικότητα της τροφής
  • Δρ. Παρασκευή Χαντζή, Επιστημονική υπεύθυνη Naturebarcode
  1. Την σημασία του τριπτύχου Ταυτότητα-Μοναδικότητα-Ιχνηλασιμότητα για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και ασφάλειας των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων
  • Δημήτρης Βολουδάκης, Δ/ντης Κατάρτισης Οργανισμού Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά
  • Χρήστος Σταμάτης, Δ/νων Σύμβουλος του αγροτικού συνεταιρισμού “Stevia Hellas”
  1. Ειδικά θέματα υγείας και διατροφής σε αγελαδοτροφικές και αιγοπροβατοτροφικές μονάδες
  • Νίκος Πανούσης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
  • Νεκτάριος Γιαδίνης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
  • Ηλίας Γιάννενας, Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Επιπλέον στα πλαίσια εργασιών της ημερίδας η ομάδα του έργου πραγματοποίησε επισκέψεις πεδίου σε κτηνοτροφικές μονάδες την Πέμπτη 15/9/2022 και το Σάββατο 17/9/2022, συζήτησε με κτηνοτρόφους ώστε να τους βοηθήσουν δίνοντάς τους στοχευμένες συμβουλές σε θέματα που αφορούν στην υγεία, στην διατροφή και στην διαχείριση των εκτροφών.     

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης» πραγμαστα πλαίσια της  Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.