Ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΕΔΟΑΟ για τον Επώνυμο Ελληνικό Οίνο – Τα συμπεράσματα

Τριήμερο Συνέδριο για τον Επώνυμο Ελληνικό Οίνο διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη στις 8, 9 και 10 Ιουνίου, η ΕΔΟΑΟ. Στα πλαίσια του Συνεδρίου ήρθαν στο προσκήνιο θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο, όπως τα νεότερα για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ και την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά και τον Οινοτουρισμό, αλλά και την έμμετρη κατανάλωση οίνων ποιότητας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διετούς Προγράμματος «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ και την λελογισμένη κατανάλωση οίνων με χώρες στόχους Ελλάδα και Γερμανία», το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώτη Ημέρα του Συνεδρίου απευθύνθηκε σε καταναλωτικό κοινό και επικεντρώθηκε στο  θέμα της έμμετρης κατανάλωσης οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, που αφορά άμεσα τους οινόφιλους. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό του προέδρου της ΕΔΟΑΟ κ. Κώστα Ευσταθίου, που τόνισε ότι οι οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου.

Την δεύτερη ημέρα, το Συνέδριο άλλαξε χαρακτήρα, καθώς απευθυνόταν σε επαγγελματίες του κλάδου. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε καίρια ζητήματα για τον κλάδο, όπως στα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, στην συσχέτισή τους με τον Οινοτουρισμό και με τα προγράμματα εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε την τρίτη ημέρα, με ξενάγηση στην αμπελοοινική ζώνη της Νάουσας. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι :

1.Οι αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού κρασιού περνούν μέσα από την εμπέδωση της αντίληψης για την υψηλή ποιότητα του, την μοναδικότητα των ποικιλιών από τις οποίες παράγεται και φυσικά  την επωνυμία του. Τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά. 

  1. Η  ποιότητα,  η επωνυμία και η μοναδικότητα του ελληνικού οίνου σχετίζονται κατ’ απόλυτο τρόπο με τις γηγενείς ποικιλίες και ιδίως τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ο αμπελοοινικός κλάδος γνωρίζει ότι οι οίνοι  ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του, και ακριβώς για αυτό εδώ και χρόνια βρίσκονται  στον πυρήνα της στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί για την  ανάπτυξή του. Από το στρατηγικό σχέδιο για το branding και marketing του επώνυμου ελληνικού κρασιού, βάσει του οποίου έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση της θέσης του σε κρίσιμης σημασίας ξένες αγορές, έως τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη της αμπελουργίας στις νέες, διαφορετικές και πιο απαιτητικές,  συνθήκες της εποχής ( κλιματική κρίση) και της αγοράς.
  1. το στρατηγικό σχέδιο για το marketing και branding του τομέα θα πρέπει ωστόσο να επικαιροποιηθεί καθώς οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Ο εξωστρεφής προσανατολισμός του κλάδου επιβάλει αυτονόητα τον συντονισμό όλων των φορέων, την ενεργό στήριξη της πολιτείας με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, την έρευνα, την καινοτομία και την υιοθέτηση όλων των συγχρόνων εργαλείων ψηφιακών και μη.
  1. Οι προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν, και στο πλαίσιο αυτό, είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν  περαιτέρω τα αναπτυξιακά  πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες για συνεργασία και συνέργειες  που προσφέρουν αφενός ο Οινοτουρισμός και αφετέρου το υψηλό τουριστικό ρεύμα που γνωρίζει η χώρα (πάνω από 30 εκ. επισκέπτες). Οι Δρόμοι του κρασιού αποτελούν πολύτιμα κεφάλαια που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη  του κλάδου και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της χώρας ειδικότερα σε ζώνες με γεωγραφική προέλευση. Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού, όπως προτείνει ο κλάδος, θα συμβάλει καθοριστικά στην κατεύθυνση αυτή.
  1. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την εκπαίδευση για το ελληνικό κρασί σε όλους τους εμπλεκόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημείο – τομή την ίδρυση της  Ακαδημίας Οίνου. Η συμβολή της στην ανάδειξη της αξίας του ποιοτικού οίνου στην διαχρονικότητά του, με όλες τις πολιτισμικές και κοινωνικές συνδηλώσεις (διασύνδεση με ιστορικό παρελθόν κλπ), θα είναι καθοριστική στην διαμόρφωση μιας σύγχρονης οινικής κουλτούρας που θα διαπνέεται από αξίες (λελογισμένη κατανάλωση, προστασία υγείας, κοινωνικότητα). Είναι αυτονόητο ότι θα επιδράσει ευνοϊκά και στην εξαγωγική πορεία του ελληνικού κρασιού.
  1. Τα θετικά αποτελέσματα από την ενημερωτική καμπάνια enos  στην εσωτερική αγορά για την προώθηση του επώνυμου οίνου και για την υπεύθυνη κατανάλωση, αλλά και στην αγορά της Γερμανίας όπου το ελληνικό κρασί κατακτά συνεχώς έδαφος κερδίζοντας την εκτίμηση sommeliers και εξιδεικευμένων παραγόντων της αγοράς, αποδεικνύουν τον υψηλό επαγγελματισμό με τον οποίον ο κλάδος αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Η ΕΔΟΑΟ, λειτουργώντας ως υπεύθυνος διαχειριστής υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα συνεχίσει να εργάζεται για την προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού οίνου με τις ίδιες αρχές και σεβασμό στην διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
  1. Η  επικείμενη έγκριση των προγραμμάτων προβολής σε τρίτες χώρες θα προσδώσει νέα δυναμική στην αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού κρασιού σε αγορές, όπου ήδη διαπιστώνονται σημαντικά αποτελέσματα από προηγούμενες ανάλογες δράσεις. Είναι ενδεικτική η περίπτωση του Καναδά, όπου την προηγούμενη χρονιά οι εξαγωγές αυξήθηκαν θεαματικά σε όγκο και αξία. Η καλή συνεργασία και ο συντονισμός της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου  με τις αρμόδιες αρχές (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Enterprise Greece) όπως επίσης και με τις πρεσβείες και τα προξενεία, είναι μια κατάκτηση που πρέπει να διαφυλαχθεί.