‘Ομιλος Πλαστικά Θράκης και ΜΕΒΓΑΛ, κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος

Τα τελευταία δυο χρόνια, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ηγετική δύναμη στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η ΜΕΒΓΑΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων, συνεργάζονται στην υλοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων που κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία, με βάση την κοινή τους δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφετηρία τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες εφαρμόζουν πρακτικές που περιλαμβάνουν τη μείωση (reduce) των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών (reuse) και την ανακύκλωση (recycle), προωθώντας έτσι ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο, οικονομικά αποδοτικό και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας αλλά και ένα παράδειγμα  βιώσιμης συνεργασίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, οι δυο εταιρείες έχουν επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικού, εξοικονομώντας 40 τόνους μέσα από την επιλογή ελαφρύτερων συσκευασιών, ενώ η επαναχρησιμοποίηση παλετοκιβωτίων είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 97 τόνων χαρτιού. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας “In the Loop”, μία «πράσινη» πρωτοβουλία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, περισσότεροι από 30 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων έχουν μετατραπεί σε νέα βιώσιμα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.

Η βιώσιμη συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Πλαστικά Θράκης και της ΜΕΒΓΑΛ συμπυκνώνει  τη φιλοσοφία ‘Ισχύς εν τη ενώσει’ για καλό σκοπό και τη δύναμη της κοινής προσπάθειας για την επίτευξη βιώσιμων στόχων προς τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές με προϊόντα που κερδίζουν όχι μόνο την αγάπη αλλά και τον σεβασμό των καταναλωτών.