Οπωροκηπευτικά: Υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματος στις καλλιέργειες μέσω της τεχνολογίας

Η επιχειρησιακή ομάδα Η3 στην Αλμερία της Ισπανίας αναπτύσσει μία μεθοδολογία υπολογισμού του υδατικού αποτυπώματος στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων που διαθέτουν και να έχουν περισσότερα οφέλη με την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης. Σύμφωνα με το περιοδικό «agrinnovation 2019» της EIP-AGRI, το παραπάνω είναι αναγκαίο, καθώς η σωστή χρήση του νερού είναι ζωτικής σημασίας για τους καλλιεργητές οπωροκηπευτικών στην Αλμερία της Ισπανίας.

Η εν λόγω μεθοδολογία θα βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν το υδατικό αποτύπωμα στις καλλιέργειές τους, καθώς και τον κίνδυνο διήθησης νιτρικών. Η υιοθέτηση μίας από κοινού αποδεκτής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος στις καλλιέργειες θα βοηθήσει, επίσης, στην απόκτηση πιστοποιητικού Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η COEXPHAL, που αποτελεί βασικό εταίρο της εν λόγω Επιχειρησιακής Ομάδας, είναι μία ένωση η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 80 αγροτικούς συνεταιρισμούς και περισσότερες από 15.000 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Καθοδηγεί την Επιχειρησιακή Ομάδα, ώστε να προσφέρει λύσεις μέσω της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και της ανταλλαγής γνώσεων με τη βοήθεια ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως είναι το έργο πολλαπλών δράσεων με τίτλο Internet of Food and Farm.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες που είναι μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας να συμμετέχουν σε αντίστοιχες επιδείξεις, που γίνονται επί τόπου σε αγροκτήματα στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων.