Πώληση οργανικών λιπασμάτων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Ενίσχυση της χρήσης οργανικών και ασφαλών λιπασμάτων στην ΕΕ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εν αναμονή της έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πώληση καινοτόμων λιπασμάτων που παράγονται από οργανικά ή ανακυκλωμένα υλικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε μία σύντομη έκθεση καταγράφοντας την πορεία της αγοράς, τα οφέλη των οργανικών λιπασμάτων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ευκολότερη η πώλησή τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αγορά

Ο τομέας όλων των τύπων ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, που κυμαίνεται από 20 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε περίπου 100.000 θέσεις εργασίας, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν το 90% των εταιρειών.

-Διαφήμιση-

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚ, το 82% των ανόργανων λιπασμάτων που πωλούνται στην ΕΕ παράγονται σε δέκα κράτη-μέλη. Αντίθετα, το 90% των φωσφορικών λιπασμάτων, που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, εισάγεται από χώρες όπως το Μαρόκο, η Τυνησία και η Ρωσία. Ένας από τους στόχους του νέου κανονισμού είναι να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενες ουσίες από χώρες εκτός ΕΕ. Σύμφωνα με τον FAO, η συνολική χρήση ανόργανων λιπασμάτων που προέρχονται κυρίως από ορυκτά στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 20% τις τελευταίες δεκαετίες.

Οφέλη οργανικών λιπασμάτων

Το σχέδιο του νέου κανονισμού προβλέπει την προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση θα προσφέρει πολλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία περίπου 120.000 θέσεων εργασίας χάρη στην ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων για οργανικά λιπάσματα και τη μειωμένη εξάρτηση από μη εγχώριες πρώτες ύλες (για παράδειγμα τα φωσφορικά άλατα). Θα συμβάλει, επίσης, στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Πώληση στην ΕΕ

Εκτός από τα παραπάνω, το σχέδιο του νέου κανονισμού προβλέπει την καθιέρωση ενιαίων ευρωπαϊκών κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας για τα λιπάσματα με σήμανση CE. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν λίπανσης, που διατίθεται στην αγορά, οι εταιρείες παραγωγής, αλλά και οι εισαγωγείς δηλώνουν ότι το προϊόν τους πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον νέο κανονισμό. Προωθούνται, επίσης, σαφέστερες απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση των γεωργών, π.χ. σχετικά με την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.

Επιπλέον, οι παραγωγοί που δεν επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, θα έχουν την επιλογή να συμμορφώνονται με την εθνική τους νομοθεσία, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν την κυκλοφορία, στις εθνικές τους αγορές, λιπασμάτων που δεν συμμορφώνονται με τις νέες πανευρωπαϊκές απαιτήσεις.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki