«Ορίζων Ευρώπη»: Αύξηση του προϋπολογισμού για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω τροποποίησης του προγράμματος εργασίας 2023-2024. Συγκεκριμένα, η τροπολογία κινητοποιεί μη διατεθείσα χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με την αύξηση του προϋπολογισμού του 2024 κατά σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ, σε συνολικά 7,3 δισ. ευρώ.

Η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνει επένδυση, ύψους σχεδόν 650 εκατ. ευρώ, στις αποστολές της ΕΕ, με στόχο να συμβάλει στην επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, για παράδειγμα, καθιστώντας κλιματικά ουδέτερες περισσότερες από 100 πόλεις, έναν μηχανισμό για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, καθώς και πειραματικές δράσεις που ανοίγουν ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ σε περισσότερους νεοεισερχόμενους.

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (NEB) έχει ως στόχο να αποφέρει τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην καθημερινή ζωή και τους χώρους διαβίωσης των ανθρώπων. Το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024 διαθέτει 20 εκατ. ευρώ σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για την υλοποίηση του μηχανισμού NEB.

Πειραματικές δράσεις για την προσέλκυση νεοεισερχομένων

Επίσης, η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνει μια δέσμη νέων πειραματικών δράσεων για την ενίσχυση του ανοιχτού χαρακτήρα του προγράμματος, τη στήριξη των στόχων των αποστολών της ΕΕ και την προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων ερευνητών.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τέσσερα ανοιχτά θέματα που παρέχουν στους ερευνητές μεγαλύτερη ελευθερία να εστιάσουν το έργο τους σε ένα θέμα που επιλέγουν, με συνολικό προϋπολογισμό 76 εκατ. ευρώ στις ομάδες «Υγεία», «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα» και «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Μια πειραματική δράση, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για τις αποστολές της ΕΕ θα καταστήσει τα ιδρύματα γνώσης, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικούς οργανισμούς, σημεία επαφής τοπικών διεπιστημονικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με ευρωπαϊκή εμβέλεια.