Το περιεχόμενο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης αποτελεί τη μοναδική πηγή δεδομένων για τη διεξαγωγή του συνόλου των εργασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνδέονται με τη διαχείριση των γεωργικών ταμείων. Οι ελλείψεις του Οργανισμού, σε ό,τι αφορά την υποβολή της και σε σχέση με την ενωσιακή νομοθεσία, θέτουν σε κίνδυνο την ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.

Η μη έγκαιρη υλοποίηση των εφαρμογών σύγκλισης δικαιωμάτων, μεταβιβάσεων κ.ά. που συνδέονται με την ορθή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από τους δικαιούχους, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, θα οδηγήσει σε μη ορθή πληρωμή τους, με όποια συνέπεια μπορεί να έχει αυτό στον Οργανισμό, αλλά και στη χώρα.

Επιπροσθέτως, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση εργασιών άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, π.χ. προσδιορισμό ασφαλιστικής εισφοράς για τον ΕΛΓΑ, υποβολή αιτήσεων για πιστοποίηση των αγροτεμαχίων σύμφωνα με τα πρότυπα Agro του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ΠΣΚΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος για την έκδοση βεβαιώσεων για τα βιοκαύσιμα, τη συμπλήρωση του ΜΑΑΕ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών.

Με μόλις 20 ημέρες (μαζί με τα σαββατοκύριακα) να έχουν απομείνει έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης κατάθεσης των αιτήσεων ενίσχυσης για το έτος 2022, τα προβλήματα στην εφαρμογή όχι μόνο παραμένουν, αλλά εκτιμάται ότι είναι πιθανό να μην τρέξει για πρώτη φορά από το 2014 η διαδικασία αποσφαλμάτωσης.

«Άφαντα» δικαιώματα

ΚΥΔ και παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση και, παρά την προσπάθεια πολλών να έρθουν σε επαφή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν επίσημες απαντήσεις, αυτό καθίσταται σχεδόν αδύνατο, μέχρι και σήμερα. «Φυσικά και υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες» επιβεβαιώνουν στελέχη ΚΥΔ στην «ΥΧ», σημειώνοντας ότι μία από τις σοβαρότερες αφορά την επικαιροποιημένη εικόνα των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι χθες το πρωί (Πέμπτη 9 Ιουνίου), τα ΚΥΔ έβλεπαν την εικόνα των δικαιωμάτων του 2021, και μάλιστα προ πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν τη φετινή εικόνα των δικαιωμάτων μετά τον ετήσιο υπολογισμό της σύγκλισης και τη συμπερίληψη των ΑΦΜ που επωφελήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα του 2021, αλλά και όσων έλαβαν ή μετέφεραν δικαιώματα μέσω της διαδικασίας της μεταβίβασης.

Δυστυχώς, όμως, μία σειρά ζητημάτων εξακολουθεί να δυσχεραίνει σημαντικά το έργο. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της ΕΑΕ 2022 δεν φέρνει στον χάρτη αγροτεμάχια των προηγούμενων ετών, γεγονός που δυσκολεύει την καταχώριση, ειδικά σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων ή ενοικιάσεων αγροτεμαχίων, ενώ δεν κάνει σωστό έλεγχο για τα κριτήρια κάλυψης της πράσινης ενίσχυσης, με αποτέλεσμα οι χρήστες να συναντούν σφάλματα κατά την αποθήκευση.

Λάθη καταγράφονται και στους ελέγχους που αφορούν ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, συνδεδεμένα καθεστώτα, μέτρα και δράσεις, με αποτέλεσμα οι χρήστες είτε να μπερδεύονται, είτε να αναγκάζονται να καταχωρίζουν λάθος στοιχεία για να προσπεράσουν τα λάθος μηνύματα.

Όπως μας μεταφέρει υπάλληλος ΚΥΔ από τη Βόρεια Ελλάδα, «δεν δουλεύει ούτε ο έλεγχος πληρότητας φακέλου, δηλαδή μία εκτύπωση που υπάρχει εδώ και χρόνια και παρουσιάζει ανά ΑΦΜ ποια δικαιολογητικά απαιτείται να επισυναφθούν και σε ποια υπάρχει ακόμη εκκρεμότητα».

Μέχρι χθες το πρωί (Πέμπτη 9 Ιουνίου), τα ΚΥΔ δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν τη φετινή εικόνα των δικαιωμάτων μετά τον ετήσιο υπολογισμό της σύγκλισης και τη συμπερίληψη των ΑΦΜ που επωφελήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα του 2021

Χωρίς αποσφαλμάτωση;

Η ανασφάλεια όμως των περισσοτέρων αφορά το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί φέτος η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης, ειδικά από τη στιγμή που προς το παρόν δεν έχει δοθεί ακόμα συγκεκριμένη απάντηση από τους αρμοδίους.

Όπως εξηγούν στην «ΥΧ» εκπρόσωποι ΚΥΔ, η αποσφαλμάτωση είναι η διαδικασία όπου το σύνολο των οριστικών ΕΑΕ που έχουν υποβληθεί από όλα τα ΚΥΔ ελέγχεται συγκεντρωτικά, βάσει συγκεκριμένων ευρημάτων κατά την οποία καθορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποσφαλμάτωσης κοινοποιούνται στα ΚΥΔ και το καθένα βλέπει από συγκεκριμένη εφαρμογή τα δεδομένα που αφορούν μόνο τους πελάτες που εξυπηρετούν. Τα ΚΥΔ έχουν στη διάθεσή τους εκτυπώσιμες αναφορές και προβαίνουν βάσει αυτών σε διορθώσεις των υποβληθεισών ΕΑΕ, ώστε να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος λαθών/παραλείψεων πριν κλείσει το σύστημα, και οι ΕΑΕ οδηγηθούν προς έλεγχο πληρωμής.

«Η αποσφαλμάτωση αποτελεί μία πολύ σημαντική διαδικασία και είναι πραγματικά αναγκαία για τα ΚΥΔ, ώστε να εντοπίζουμε λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε μη πληρωμή του παραγωγού», σημειώνουν.