ΟΣΔΕ 2023: Τι Οικολογικά Σχήματα επέλεξαν οι παραγωγοί

✱ Διατήρηση Βιολογικών και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης στην κορυφή ✱ Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ

Σαφές προβάδισμα στην επιλογή της παρέμβασης για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των Οικολογικών Σχημάτων δείχνει, όπως ήταν αναμενόμενο, η τάση των δικαιούχων παραγωγών στη συμπλήρωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσής τους για το έτος 2023.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη δεύτερη θέση των επιλογών φαίνεται να βρίσκεται η παρέμβαση που αφορά την «εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», με τις δράσεις που παρέχουν ετήσια ενίσχυση για «την άδεια χρήσης, συμπλήρωση στοιχείων, αναλύσεις, κατάρτιση, παρακολούθηση, βελτίωση σχεδίου διαχείρισης» και «την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες (ελαιώνες – εσπεριδοειδή) χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση» να βρίσκονται στις πρώτες προτιμήσεις των δικαιούχων.

Σε μία προσπάθεια να αποτυπωθεί μία πρώτη εικόνα, έστω και κατ’ εκτίμηση, όσον αφορά τα Οικολογικά Σχήματα που επέλεξαν οι Έλληνες παραγωγοί στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ 2023, η «ΥΧ» επικοινώνησε με ΚΥΔ, με γεωπονικά γραφεία της χώρας, αλλά και με παραγωγούς.

Πρώτα τα Βιολογικά

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραγωγών επέλεξαν την παρέμβαση που αφορά τη διατήρηση των Βιολογικών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης, φαίνεται ότι οι δράσεις που αφορούν την ετήσια ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στην ελιά και στα χειμερινά σιτηρά έχουν και τη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Όσον αφορά την ελιά, οι μεγαλύτερες τάσεις καταγράφονται στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Φθιώτιδας, ενώ για τα χειμερινά σιτηρά στους νομούς Έβρου και Θεσσαλονίκης.

Να θυμίσουμε ότι το προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό ανά εκτάριο για την ελιά είναι στα 505 ευρώ (50,5 ευρώ/στρέμμα) και για τα χειμερινά σιτηρά στα 120 ευρώ (12 ευρώ/στρέμμα).

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και για τις δράσεις –στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης– που αφορούν τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας στα αιγοπρόβατα, αλλά και για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στα κτηνοτροφικά ψυχανθή, στη μηδική, στο τριφύλλι και στο βαμβάκι. Με μία πρώτη ανάγνωση, εκτιμάται ότι περίπου το 23% έως το 25% των παραγωγών επέλεξαν ως Οικολογικό Σχήμα τη διατήρηση των Βιολογικών.

Πρακτικές διαχείρισης

Στη δεύτερη σειρά προτίμησης των Οικολογικών Σχημάτων βρίσκεται η παρέμβαση «Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων», με τις ακόλουθες δράσεις να ξεχωρίζουν:

✱ Ετήσια ενίσχυση για την άδεια χρήσης, συμπλήρωση στοιχείων, αναλύσεις, κατάρτιση, παρακολούθηση, βελτίωση σχεδίου διαχείρισης η οποία προβλέπεται στα 30 ευρώ/εκτάριο (3 ευρώ/στρέμμα).

✱ Ετήσια ενίσχυση για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες (ελαιώνες – εσπεριδοειδή) χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση, η οποία προβλέπεται στα 180 ευρώ/εκτάριο (18 ευρώ/στρέμμα).

✱ Ετήσια ενίσχυση για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch σε δενδρώδεις εκτάσεις (εκτός ελαιώνων – εσπεριδοειδών), που προβλέπεται στα 173 ευρώ/εκτάριο (17,3 ευρώ/στρέμμα).

✱ Ετήσια ενίσχυση για χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες, η οποία προβλέπεται στα 45 ευρώ/εκτάριο (4,5 ευρώ/στρέμμα).

✱ Ετήσια ενίσχυση για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς σε αρόσιμες & μόνιμες εκτάσεις, που προβλέπεται στα 30 ευρώ/εκτάριο (3 ευρώ/στρέμμα).

Με μία πρώτη εκτίμηση, περίπου το 17%-18% των παραγωγών φαίνεται να έχει επιλέξει την πρώτη δράση, ακολουθεί ένα 14%-15% για τη δεύτερη και περίπου 3% (ίσως και παραπάνω) για την τρίτη δράση.

Εκτάσεις σε αναβαθμίδες

Το ενδιαφέρον όμως φαίνεται πως κέρδισε και η παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες», με την ενίσχυση να ανέρχεται σε 250 ευρώ/εκτάριο (25 ευρώ/στρέμμα). Εκτιμάται ότι περίπου ένα 5% των παραγωγών επέλεξε την εν λόγω παρέμβαση. Από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτει ότι μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Μαγνησίας.