Ώθηση στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων δίνει η αύξηση του προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης

Στα 305 εκατ. ευρώ ο νέος προϋπολογισμός των επιλέξιμων επενδύσεων της Δράσης 4.1.5 - Αυξήθηκε κατά 125 εκατ. ευρώ
19/06/2024
2' διάβασμα
othisi-stin-agora-georgikon-michanimaton-dinei-i-afxisi-tou-proypologismou-ton-schedion-veltiosis-324086

Ωθηση στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων δίνει η πρόσφατη τροποποίηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», που προβλέπει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης.

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης του μέτρου, προχώρησε τον Απρίλιο στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης κατά 125 εκατ. ευρώ.

Μετά την αύξηση αυτή καλύπτεται κατά μέσο όρο το 75,6% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ο νέος προϋπολογισμός της δράσης ανά περιφέρεια διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα:

Περιφέρεια

Πιστώσεις
(σε ευρώ)

Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης

28.265.000

Κεντρικής Μακεδονίας

57.160.000

Δυτικής Μακεδονίας

25.090.000

Θεσσαλίας

36.445.310

Ηπείρου

16.340.000

Ιονίων Νήσων

2.700.000

Δυτικής Ελλάδας

28.360.000

Στερεάς Ελλάδας

25.560.000

Πελοποννήσου

23.920.000

Αττικής

2.860.000

Βορείου Αιγαίου

13.800.000

Νοτίου Αιγαίου

7.280.000

Κρήτης

37.160.000

Σύνολο

304.940.310

 

Η ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, κυμαίνεται από 40% έως 80%. Ήδη, την περίοδο αυτή, πραγματοποιείται ανά περιφέρεια η αναμόρφωση των δικαιούχων στις επιλέξιμες επενδύσεις και εντάσσονται πλέον στη δράση περισσότεροι επιλαχόντες. Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής από τους δικαιούχους της δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της Δράσης 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούργια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογα με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Επίσης, ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα κτήρια, η εγκατάσταση φυτειών, η κατασκευή θερμοκηπίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ κ.λπ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, μέσα από την αύξηση του προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης, στόχος είναι η συνέχιση της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, η στήριξη των παραγωγών και η κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργήσει οι νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.

ΓΡΑΦΕΙ: